Kennisdossier voor gemeenten


Meedoen aan cultuur is niet voor alle kinderen in Gelderland vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving, ook wanneer zij opgroeien in een huishouden met een laag inkomen of problematische schulden. Gemeenten hebben hierin een belangrijke taak te vervullen, zij zijn verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid.

Kindpakket
Er is jaarlijks 85 miljoen euro structureel extra beschikbaar voor armoede en schuldenproblematiek. Dit zijn de zogenaamde Klijnsma-middelen. Iedere gemeente ontvangt rechtstreeks een bedrag via het gemeentefonds. Veel gemeenten zetten deze middelen in via een kindpakket, zoals aanbevolen door de Kinderombudsman. Gemeenten bepalen zelf de inhoud van een kindpakket. Jeugdfonds  Sport & Cultuur, Stichting Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting Jarige Job, Resto Van Harte en Voedselbanken Nederland hebben een pact voor kinderen in armoede ondertekend. Zij kunnen gemeenten ondersteunen in het optimaliseren van het doel en het bereik van het lokale kindpakket.

Financieel bijspringen
Stichting Leergeld of het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen bijspringen op het gebied van kunst en cultuur als meedoen financieel niet lukt. Het Jeugdcultuurfonds is er specifiek voor kunst en cultuur, denk bijvoorbeeld aan lesgeld of attributen. Stichting Leergeld ondersteunt breder: cultuur, maar ook sport en welzijn. Stichting Leergeld werkt met intermediairs die thuis langskomen om kennis te maken en de financiële situatie van het gezin te beoordelen. Er wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de vereniging, school of winkel. Ouders hoeven dus niets voor te financieren. Het Jeugdcultuurfonds werkt op vergelijkbare wijze, maar kent geen financiële beoordeling. De intermediairs van het Jeugdcultuurfonds zijn personen die bekend zijn met de situatie van het kind, zoals een huisarts of docent.