BLOG: POST-HBO CULTUURBEGELEIDER


In de nieuwe CAO voor het primair onderwijs is meer ruimte voor functiedifferentiatie. Specialistische taken van leerkrachten, zoals voor cultuureducatie, kunnen hiermee expliciet worden benoemd en gehonoreerd. Een goede reden om de post-hbo Cultuurbegeleider te volgen. 

LEES HIER HET BLOG VAN ANNEKE MENGERINK 


EEN CULTURELE ATLAS

Ons waardevolle netwerk in alle culturele haarvaten van de Gelderse regio’s wordt intensief benut. In deze atlas zie je hoe fijn vertakt en breed gespreid het is.


Vrijblijvend deskundig advies

Neem contact op met een van onze adviseurs!


Kunst raakt. Kunst verbeeldt, verrast en openbaart. Cultuur verbindt mensen.

Cultuur is ons collectief geheugen, onze zelfontplooiing, onze inspiratiebron voor expressie en onze leefomgeving.


Welkom!

Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten.

 

Met advies, kennis en netwerken vergroot Cultuurmij Oost de impact
van de creatieve kracht van kunst in Gelderland.

 

Verbinding. Inspiratie. Innovatie. Met cultuur kom je verder.

 

 

Cultuurmij Oost brengt mensen samen.
Introdans, Game Festival Gelderland, Gemeente Aalten, Stadscompagnie, Cultuurpunt het Element en vele andere klanten vertellen wat ze daaraan hebben.