MAKERS VAN VERBEELDING

De derde editie van De Oploop, op 29 maart georganiseerd door Cultuurmij Oost, ging over makers. Over kunstenaars die met projecten en hun verbeeldingskracht de cultuurprofessionals, beleidsmakers, managers, schoolleiders en ondernemers aanzetten tot anders denken.

De Oploop#4 is op donderdag 14 maart 2019 in De Agnietenhof, Tiel.


Met een eigenzinnige en nieuwsgierige manier van kijken bieden kunstenaars en jonge wetenschappers hulp bij maatschappelijke vraagstukken. Ze brengen door middel van kleine interventies mooie veranderingen op gang. Dit doen zij in het onderwijs en bij gemeenten, maar ook op de werkvloer van de sector welzijn en in het bedrijfsleven. 
De Oploop #3 gaf directe voorbeelden uit de kunst. Bezoekers konden in totaal twaalf interactieve sessies meepraten, meedoen en zelf ervaren.

Burgers´ Zoo in Arnhem
Directeur Alex van Hooff sprak in het Auditorium onder andere over zijn familiebedrijf, waarin met behulp van beeldende kunst verkeersveiligheid werd gecreëerd voor de bezoekers van het park. Een oplossing mede gerealiseerd vanuit het project ´KUNSTwerkt´.

Afscheid directeur Cultuurmij Oost
Na afloop van de deelsessies was er gelegenheid Connie Verberne uit te zwaaien. De Oploop was haar laatste werkdag als directeur van Cultuurmij Oost.

De Oploop is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.
 

Alex van Hooff

Tim Post

Tim Post – Onderwijs voor morgen - Lezing

Onze samenleving heeft een groeiende behoefte aan nieuwsgierige, probleemoplossende jongeren op alle niveaus. Bovendien vormt nieuwsgierigheid een belangrijke motor voor onderzoekend en ontwerpend leren. Nieuwsgierige leerlingen stellen zelfstandig rijkere onderzoeksvragen, zetten door bij moeilijke leertaken en blijken hierdoor kennis beter tot zich te nemen. Maar wat typeert deze nieuwsgierige leerlingen? Welke onderwijsinterventies wekken nieuwsgierigheid en wat kunnen leerkrachten doen? 
In deze lezing presenteert Tim Post (Universiteit Twente) zijn visie op 'Onderwijs voor morgen’. Hij deelt een aanpak voor schoolontwikkeling, gericht op het stimuleren van het nieuwsgierige onderzoekende vermogen van leerlingen mét cultuur en dóór cultuur. 


Pauline Seebregts – Helden van Vandaag - Workshop

Echte verhalen van gewone mensen kunnen de wereld veranderen. Vertelambassadeur van 2017 Pauline Seebregts ging op zoek naar welke verhalen verteld moeten worden in deze tijd. Ze kwam uit bij de thema’s moed, angst en vertrouwen.
Met een groep van negen Nederlandse en Vlaamse verhalenvertellers van verschillende cultuur, religie en afkomst maakte ze de verhalenvoorstelling 'Helden van Vandaag’. Een voorstelling met waargebeurde verhalen over je land moeten ontvluchten, dromen die in duigen vallen en toch vertrouwen houden, gaan staan voor je geloof, ook als dit niet makkelijk is, of toch nog moed opbrengen voor een wens aan het einde van je leven. Beleef de kracht van verhalen en hoe verhalen bij kunnen dragen aan verbinding, begrip en vertrouwen.

Pauline Seebregts

Festus Toll en Simon Mamahit

Festus Toll –  We Will Maintain - Film & Nagesprek

Festus Toll is een jonge kunstenaar die met zijn afstudeerfilm aan de AKV/St Joost te Breda het medium film inzet om licht te schijnen op een zeer actueel aspect van onze samenleving. De documentaire die onlangs te zien was op het IDFA, toont op indringende wijze Festus’ zoektocht naar zijn identiteit.

Zelf zegt hij over We Will Maintain: ‘Ik hoop dat mijn film inhaakt op twee gevoelens: mensen die zich niet thuis (kunnen) voelen in een nieuw land en oorspronkelijke inwoners die door de komst van nieuwe medelanders vrezen dat zij een minderheid worden in eigen land.’

Aansluitend is er een nagesprek door Simon Mamahit met Festus en kan het publiek meepraten.


Verbeelding binnen de zorg - drie presentaties


In deze sessie staat driemaal de samenwerking tussen de zorg, kunstenaars en sociale wetenschappers centraal. Met de nadruk op interactiviteit ervaar je hoe spel, activiteit, en creativiteit hulp bieden voor sociale kwesties.


Sjaak Langenberg & Rose de Beer De Sociale Sportschool - Visuele Presentatie
De Sociale Sportschool combineert een work-out met een sociaal component. De sporters gaan met ouderen in een rolstoel samen op bootcamp. Rolstoelen worden als fitnessapparaten gebruikt.
In de zorg worden vaak producten uit catalogi besteld. Langenberg en De Beer bepleiten meer maatwerk door op locatie dingen te maken en uit te testen. Hun aanpak contrasteert met de vergadercultuur en is derhalve leerzaam voor medewerkers en het management.
Sjaak Langenberg vertelt waarom een duurzame betrokkenheid van kunstenaars bij maatschappelijke processen meer oplevert dan tijdelijke interventies, en hoe de Sociale Sportschool zich heeft ontwikkeld tot een (landelijk) platform.


Active Cues – De Tovertafel - Speldemonstratie
De Tovertafel is ‘de zorginnovatie die geluksmomenten creëert voor mensen met een cognitieve uitdaging en iedereen om hen heen’.  De Tovertafel is voor mensen met dementie, mensen met een beperking of kinderen met autisme. Speelse interactieve lichtprojecties verleiden kinderen, volwassenen en ouderen om in beweging te komen en samen plezier te hebben.
Tijdens de demonstratie hoor je het verhaal achter het promotieonderzoek van Hester Le Riche en ontdek je zelf hoe De Tovertafel een positief effect heeft op fysieke en sociale vaardigheden van de deelnemers.

Wendelien Wouters & Zwaan Stam – Bero - Theatrale Opvoering
Wendelien Wouters en Zwaan Stam spelen en zingen ‘Bero’, het verhaal van Mia Beijvoort en haar beer. Een vrijwilligster schreef het verhaal van Mia voor Lang Leve Kunst en Naoberschap. Het kreeg een plek in het boek ‘Kras en kunstig’ van De Gruitpoort in Doetinchem. De theatrale vertolking, vrij naar het verhaal, wordt verteld vanuit een beer die zijn leven lang samen is geweest met een mevrouw die inmiddels eind 90 is.
Samen mooie kunstmomenten beleven en zo langer vitaal blijven. Dat is waar het bij Lang Leve Kunst om gaat. Ouderen, vrijwilligers, kunstenaars en scholieren ontmoeten elkaar, wat iedere keer weer leidt tot creatieve en waardevolle levensgelukjes. 

De Sociale Sportschool
tovertafel
Wendelien Wouters en Zwaan Stam

Susanne Roos

Susanne Roos - Nieuwsgierigheid door verbeelding - Workshop

Nieuwsgierigheid is het natuurlijk onderzoekend gedrag dat leidt tot verkenning, onderzoek en leren. Susanne Roos, actrice en theatermaker van Theatergroep Fien, snijdt in haar voorstellingen filosofisch getinte onderwerpen aan, maakt op een speelse manier gebruik van rekwisieten en stelt vragen als: Kunnen zeepaarden galopperen? Of: Zijn sterren gaatjes in het donker?
Hierdoor geeft ze de toeschouwer ruimte voor het maken van eigen beelden en associaties. Zo ontstaat een voedingsbodem voor nieuwsgierig denken, vragen stellen en nieuwe inzichten. In deze workshop onderzoek je samen met Susanne hoe dat werkt, ga je het effect ervaren van geluidseffecten en krijg je handvatten die nieuwsgierig maken.


Nieuwe regelingen in de provincie Gelderland - Presentatie & Ervaringen

Cultuurfondsen bewegen naar de makers toe en ontwikkelden regelingen als ‘Jij maakt het mee’ (FCP), ‘Maak het in Gelderland’ (VSBfonds) en ‘Matchmaker’. De provincie Gelderland heeft sinds kort de regeling ‘Doe mee!’. Het aanvragen gaat hierbij digitaal en een adviseur geeft je tips om je aanvraag kansrijker te maken. De regelingen zijn erop gericht om meer kunstenaars en makers de kans te bieden hun plannen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
Matchmaker Georgios Lazakis (artiest/producent) vertelt in een spoken word hoe je de fondsen kunt benaderen. Bianca Roelink (provincie Gelderland) laat zien hoe Doe mee! werkt. Deelnemers van Maak het in Gelderland presenteren het eindresultaat van hun project.

Georgios Lazakis

Ik Was Hier

De Jong & De Witte – Ik was hier - Interactief Theater

Deze derde Oploop heeft dit keer geen afsluitende theatervoorstelling voor iedereen, maar de interactieve voorstelling wordt drie keer uitgevoerd.
De Jong & De Witte ontwikkelen sinds 2007 theatrale voorstellingen en installaties op het snijvlak van kunst, filosofie en wetenschap, waarin zij de reikwijdte van het menselijke bewustzijn onderzoeken en bevragen. Met film als leidraad werken zij aan muzikale beeldverhalen waarin zij het ongrijpbare voelbaar willen maken.

Naar aanleiding van de ontwikkeling van hun recente project ‘Ik Was Hier’ tonen Hanneke en Jonas hun interdisciplinaire vertelvormen en zoomen daarbij in op de manier waarop zij verbeelding en realiteit met elkaar verweven.


Kunstlab – samenwerking van kunst en wetenschap - Presentatie & Workshop

Kunst en wetenschap gaan hand in hand bij de werkwijze in het Arnhemse KunstLab. Het doel daarbij is een wederzijdse versterking van deze disciplines, compromisloos. Dit levert naast verwondering als resultaat vaak een positieve veranderingen binnen de zorg, het onderwijs of het sociale domein op.
Tom Kortbeek, geholpen door jonge kunstenaars en wetenschappers van Kunstlab, toont op De Oploop Tactile Orchestra. Het is een kunstwerk dat komend jaar te zien is in het Cooper-Hewitt Museum in New York en tevens dient als basis voor de eHealth innovatie Kozie, een interactief kussen voor ouderen met dementie. Via een korte workshop wordt het gedachtegoed en de werkwijze van Kunstlab beoefend. Denk jij in mogelijkheden? 

Tom Kortbeek

Art Based Learning

Art Based Learning  - Lezing

Wanneer zie je iemand echt langere tijd naar een kunstwerk kijken? Laat staan dat je het je leerlingen ziet doen. Met de methodiek Art Based Learning (ABL) ontwikkeld door dr. Jeroen Lutters, lukt dit prima. Mensen verdiepen zich als vanzelf in een kunstwerk.

CultuurCollege biedt in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten deze methodiek aan in de vorm van blended learning. Dit wil zeggen: een mix van e-learning én fysieke bijeenkomsten bij museum Collectie de Groen en bij ArtEZ.

Ervaar met Jeroen Lutters een nieuwe manier van kijken naar kunst. 


Frank de Jong - Muziekvereniging of Vereniging voor Muziek? - Gesprek

Als de traditionele vereniging terrein verliest, wat zijn dan de mogelijkheden? Nieuwe ontwikkelingen bij muziekverenigingen leiden tot verrassende resultaten. Wanneer de fanfare niet meer centraal staat maar mogelijkheden om samen muziek te maken, zijn er veel meer opties om als vereniging mensen samen te laten spelen - inclusief kinderen, talenten en zij-instromers.

Frank de Jong vertelt over zijn orkest uit 1902 en de recente veranderingen die de vereniging (toch weer) tot bloei brachten. Samen met Arend Nijhuis (Cultuurmij Oost) wordt het gesprek over de mogelijkheid van deze werkwijze in Gelderland gevoerd.

Frank de Jong

Raad van Twaalf

FCP en Raad van 12 – Visiegesprek CMK - Besloten overleg

In de Raad van twaalf bundelen 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten. De Raad van twaalf deelt onderling expertise en zet deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland. De Raad van twaalf treedt namens de provinciale instellingen voor kunst & cultuur op als gesprekspartner voor beleidsmakers die de kaders scheppen voor kunst- en cultuurproductie en bereik.

De Raad van twaalf stelt haar expertise beschikbaar middels adviezen en publicaties en neemt het initiatief tot gesprekken en bijeenkomsten. Fonds voor Cultuurparticipatie en Raad van twaalf gaan in gesprek over de visie op cultuuronderwijs vanaf 2020.