Subsidie voor amateurkunstenaars


Veel amateurkunstenaars zijn niet georganiseerd in een vereniging of stichting. Vaak hebben ze wel een goed projectidee waarvoor ze subsidie nodig hebben. 

Cultuurmij Oost en VSBfonds ondersteunen in 2017 opnieuw plannen en ideeën van amateurkunstenaars waarin de artistieke ontwikkeling centraal staat. Maak het in Gelderland kan tot maximaal 5.000 euro bijdragen in de kosten voor materialen, promotie, productie, honoraria, et cetera. Alle disciplines en groepen van alle leeftijden kunnen meedoen.

INSPIRATIE BIJEENKOMSTEN
Cultuumij Oost organiseert drie inspirerende bijeenkomsten in de provincie waarin diverse scholings- en coachingsvragen aan bod komen. Niet alleen leren, maar ook ontmoeten en uitwisseling staan centraal. De derde is op zondag 10 september tijdens Festival De Oversteek in Sprok Beach (Bemmelsedijk 4 Lent), met in het programma ruim gelegenheid om vragen te stellen en plannen voor de regeling voor te leggen. Stuur voor meer informatie over het programma een mail naar Remco Peters

AANMELDING AANVRAAG
Meld je aan bij Remco Peters voor een van de twee aanvraagrondes. Stuur je conceptaanvraag in voor 21 mei of 10 september en we maken er samen een goede aanvraag van. Lever de definitieve versie van je plan in voor 9 juni of 22 september 2017.

Inspiratiebijeenkomst

zondag 10 september 16.00-19.00 uur met Dalton Jansen en Vincent William.

Het Bastion, onder de Waalbrug op het eiland Veur-Lent en Sprok Beach, Bemmelsedijk 4 Lent

aanmelden:
stuur een mail naar: Remco Peters

 


criteria

 

  • ​alleen initiatieven van niet-rechtspersonen
  • gericht op artistieke ontwikkeling van de deelnemers
  • groep van minimaal 3 personen
  • onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
  • eindproduct of publiekspresentatie binnen 5 maanden na honorering

opdrachtgevers

  • VSBfonds


Gehonoreerde projecten Maak het in Gelderland 2014-2017