Subsidie voor amateurkunstenaars


Veel amateurkunstenaars zijn niet georganiseerd in een vereniging of stichting. Vaak hebben ze wel een goed projectidee waarvoor ze subsidie nodig hebben. 

Cultuurmij Oost en VSBfonds ondersteunden in 2017-2018 opnieuw plannen en ideeën van amateurkunstenaars waarin de artistieke ontwikkeling centraal staat. Maak het in Gelderland kan  bijdragen in de kosten voor materialen, promotie, productie, honoraria, et cetera.

Cultuumij Oost organiseerde drie inspirerende bijeenkomsten waarin diverse scholings- en coachingsvragen aan bod kwamen. Leren, ontmoeten en uitwisseling stonden centraal en in het programma was ruim gelegenheid voor vragen en om plannen voor de regeling voor te leggen. 

GEHONOREERDE PROJECTEN TWEEDE HELFT 2017

 • NewLine024 In Nijmegen volgen zes jongeren diverse masterclasses van professionals uit de grafische industrie om nieuwe, grafische technieken te leren. 
 • A MA Zigh Twaalf jong volwassenen gebruiken dans, muziek, beeldende kunst en theater om een hartverwarmende voorstelling te maken over de Imazigen cultuur. 
 • Brainstorm In verschillende workshops werken deelnemers met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) in Brainstorm toe naar hun eigen theaterproductie.
 • Gamechangers Vijftien jongeren uit Arnhem gebruiken een kapperszaak als studio om samen met een team van professionals nummers te schrijven en op te nemen.
 • Het Proces Een theatergroep uit Wageningen ontvangt een bijdrage om een toneelvoorstelling te maken gericht op het proces van Frans Kafka.
 • Ware kleuren Drie jonge urban muzikanten maken samen met een band een akoestische versie van hun rapnummer. Tijdens een aantal workshops werken zij onder meer aan hun vocalen.

download gehonoreerde projecten 2014-2016


criteria

 

 • ​alleen initiatieven van niet-rechtspersonen
 • gericht op artistieke ontwikkeling van de deelnemers
 • groep van minimaal 3 personen
 • onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
 • eindproduct of publiekspresentatie binnen 5 maanden na honorering

opdrachtgevers

 • VSBfonds


Gehonoreerde projecten Maak het in Gelderland 2014-2017