Subsidie voor amateurkunstenaars


Veel amateurkunstenaars zijn niet georganiseerd in een vereniging of stichting. Vaak hebben ze wel een goed projectidee waarvoor ze subsidie nodig hebben. 

Cultuurmij Oost en VSBfonds ondersteunen in 2017 opnieuw plannen en ideeën van amateurkunstenaars waarin de artistieke ontwikkeling centraal staat. Maak het in Gelderland kan tot maximaal 5.000 euro bijdragen in de kosten voor materialen, promotie, productie, honoraria, et cetera. Alle disciplines en groepen van alle leeftijden kunnen meedoen.

INSPIRATIE BIJEENKOMSTEN
Cultuumij Oost organiseerde drie inspirerende bijeenkomsten in de provincie waarin diverse scholings- en coachingsvragen aan bod kwamen. Niet alleen leren, maar ook ontmoeten en uitwisseling stonden centraal. En in het programma was ruim gelegenheid om vragen te stellen en plannen voor de regeling voor te leggen. 

AANMELDING AANVRAAG
Aanmelden voor deze laatste aanvraagronde bij Remco Peters kon tot 22 september 2017. Begin oktober worden de gehonoreerde projecten bekendgemaakt.


criteria

 

  • ​alleen initiatieven van niet-rechtspersonen
  • gericht op artistieke ontwikkeling van de deelnemers
  • groep van minimaal 3 personen
  • onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
  • eindproduct of publiekspresentatie binnen 5 maanden na honorering

opdrachtgevers

  • VSBfonds


Gehonoreerde projecten Maak het in Gelderland 2014-2017