Programma grensoverschrijdend samenwerken

 

Op het grensgebied tussen Nederland en Duitsland zijn vijf Euregio’s actief, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten uit beide landen. Met als doel: grenzen overwinnen, samenwerking vereenvoudigen en zo allebei meerwaarde ervaren. 

 

De Euregio ziet kunst, cultuureducatie en erfgoed als belangrijke bruggen tussen Nederland en Duitsland. Logisch ook, want inwoners kunnen door gezamenlijke activiteiten in deze sectoren in een culturele dialoog komen met elkaar. En dat zorgt weer voor meer wederzijdse interesse en begrip. 

Voor wat er precies aan culturele activiteiten opgestart wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is, moet een meerjarenplan geschreven worden. Dit doen Cultuurmij Oost en Gelders Erfgoed voor de Euregio Achterhoek in de periode 2014-2020.  

Het programma bouwt met behulp van ondernemende, grensoverschrijdende kunst-, cultuureducatie- en erfgoedprojecten een levendige en grensoverschrijdende communicatie in de Euregio op. Daarnaast werkt het programma er aan, dat de Euregio zich profileert als een spannende culturele ruimte, die ook buiten haar grenzen de aandacht trekt.

Website euregio

 

 


partners

  • Nordrhein-Westfalen
  • Kulturbüro Münsterland
  • Provincie Gelderland
  • Provincie Overijssel
  • Erfgoed Gelderland
  • Niedersachsen