NIEUWE WERKVORM VSBFONDS I.S.M. REGIONALE PARTNERS

 

Medewerkers van VSBfonds gaan het land in, om in samenwerking met regionale partners zoals wij, Cultuurmij Oost, te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot € 10.000,-. Binnen een week na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen. 

 

Heb je een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit die hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap? Doe dan een aanvraag bij VSBfonds.

Vanaf januari 2019 is het mogelijk om in alle provincies van Nederland iedere laatste donderdag van de maand gesprekken te voeren.  Donderdag 31 januari starten ook de gespreksronden bij Cultuurmij Oost. Een donatieverzoek moet wel altijd eerst schriftelijk via het online aanvraagformulier bij VSBfonds worden ingediend. 

 

opdrachtgevers

  • VSBfonds