CMK 2017-2020 startdag op wo 15 feb in Rozet Arnhem


Woensdag 15 februari was de feestelijk aftrap van CMK Gelderland en is een stip op de horizon gezet in Rozet, Arnhem. Waar staan we over vier jaar met Cultuureducatie met Kwaliteit? Hoe trekken we daarin samen op? De Culturele Competenties - in woord en daad - vormden de rode draad van de middag. Kwatta, Introdans, Kröller-Müller Museum, Het Gelders Orkest en De Nieuwe Oost lieten aan den lijve ervaren wat hun kunst met je doet. Samen is het fundament gelegd voor opnieuw 4 jaar Cultuureducatie met Kwaliteit in Gelderland!

De aanwezigen konden uit deze workshops kiezen:

Reflecteren met leerlingen (Monique Fischer, MFConsulting)  De deelnemers krijgen door deze workshop inzicht in hoe je met leerlingen kan reflecteren op culturele activiteiten en zo hun reflecterend vermogen kan vergroten. 

Coachend werken binnen CMK (Margreet Rierink, Coachings Academy) Hoe ziet een coachende rol er in de praktijk uit? Wat vraagt het van de betrokkenen? Wat is er zo 'anders' dan voorheen? 

Werken met culturele competenties in de klas (Marcelle Hilgers, IDKR8) Marcelle Hilgers laat je aan den lijve ondervinden hoe je gericht kunt sturen in een creatief proces en welke competenties je daar als leerkracht of begeleider voor nodig hebt. 

Beoordelen van culturele competenties (Kim Harsta, Cultuurmij Oost) Kim Harsta vertelt over de keuzes die je kunt maken in het beoordelen van cultuureducatie en vertelt over de zoektocht en de vondsten die Cultuurmij Oost hierin de afgelopen jaren deed. 


 

CMK 2019-2020 peiling
  • Geef een korte toelichting met probleemschets en beoogde oplossing in max 50 woorden.
  • voor- en achternaam
  • organisatie waar je werkzaam bent + samenwerkende school
  • functie bij deze organisatie
  • telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent
  • titel CMK project + e.v. locatie