De Oploop - DRU Cultuurfabriek Ulft - wo 1 feb 2017


De Oploop bestond dit jaar opnieuw uit inspiratiesessies waarin creativiteit en kunst het startpunt zijn. Voeding voor geest en lichaam: met kunst, kunstenaars en bijzondere sprekers.


Uit het lood. Nieuwe kracht. 
In een maatschappij waarin alles tegelijk verandert, zoeken we allemaal naar nieuwe invalshoeken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Daarvoor is samenwerking nodig. Vaak met partijen waarmee je nog niet eerder samenwerkte. Kunst versterkt de kracht van samenwerking. Luisteren naar ervaringen van anderen, je reflectie delen en samen verder komen. Dat is wat we tijdens deze Oploop deden.

Cultuurmij Oost organiseerde deze netwerkbijeenkomst XL voor bestuurders en beslissers uit de sectoren welzijn en zorg, politiek en ambtenaren, vertegenwoordigers uit het onderwijs, kunstenaars, freelancers en andere professionals betrokken bij culturele instellingen in Gelderland. 


In de Foyer


Een-op-een- tafelgesprekken met de provincie Gelderland, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, BankGiro Loterij Fonds / Stichting DOEN, Jeugdcultuurfonds Gelderland, CultuurCollege en Cultuurmij Oost. 

Cultuureducatie en gemeenten: Op weg naar een convenant


Scholen zijn eigenaar van cultuuronderwijs, maar zij kunnen het niet alleen. Samen met kunstenaars, vakdocenten en culturele instellingen maken zij cultuuronderwijs levend en leerzaam. Cultuureducatie Met Kwaliteit is het landelijke impulsprogramma dat nu zijn tweede termijn ingaat met opnieuw een forse investering van de provincie Gelderland. Scholen werken aan nieuwe leerlijnen, deskundigheidsbevordering en de band met de culturele omgeving.

Door deze kwaliteitsslag veranderen ook de eisen aan de gemeentelijke culturele infrastructuur. Is deze wel gericht op de vraag van de school? Gemeenten zijn nu ook aan zet: zij zijn verantwoordelijk voor divers en toegankelijk aanbod voor alle kinderen en scholen, voor bemiddeling van het aanbod en voor een passende invulling van combinatiefuncties.

Provincie, gemeenten, onderwijs en aanbieders van cultuureducatie gingen tijdens De Oploop met elkaar in gesprek. Wat kan een convenant tussen deze partners bewerkstelligen? Met medewerking van Loek Sijbers, betrokken bij de totstandkoming van het convenant Cultuureducatie in Arnhem.

Binnen de kunst- en cultuursector groeit de behoefte aan integratie met het publiek. Hoe groei je als instelling mee met de veranderende samenleving? Hoe bind je (nieuwe) doelgroepen? De provincie Gelderland organiseerde in samenwerking met www.voordekunst.nl in het tweede deel van deze bijeenkomst een inspirerende workshop over het betrekken van publiek en het verstevigen van je netwerk.


Waardevol onderzoek met resultaten voor bijzondere doelgroepen

Niet in de onderste la


Twee kunstnetwerken van Cultuurmij Oost, die de brug tussen kunst en samenleving willen slaan, lieten zien hoe onderzoek kan resulteren in tastbare resultaten. Sandra Trienekens schreef ‘Kunstparticipatie voor het sociaal domein’ aan de hand van gesprekstafels en interviews op verschillende locaties in Gelderland.

Door samenwerking en ontschotting kunnen overheden en organisaties mensen met een beperking en ouderen laten participeren in cultuur. Anne ten Barge van Kunstbedrijf Arnhem en Lisette Lagerweij van de Muzehof in Zutphen vertelden hoe het onderzoek leidde tot concrete resultaten. Tevens liet Johanna Knefelkamp zien hoe ze dansles geeft aan senioren.

Pitches, reflectie, inspiratie

B Hungry & Get Fed

 

Vier kunstprofessionals kregen de kans om hun kunstconcept 'uit te proberen' op de andere deelnemers en via hen inzicht te krijgen hoe zij hun presentatie verder kunnen aanscherpen. Voor alle aanwezigen verrassend en verhelderend. Vanuit haar brede praktijkervaring ontwikkelt en verzorgt Marlies Leupen al jaren trainingen op maat voor ondernemers in de culturele sector. Via interactieve workshops leert zij hoe je plannen en ideeën overtuigend kunt presenteren, een sterk projectplan kunt ontwerpen en effectief kunt samenwerken.

Twee voorbeelden die aansluiten bij de praktijk

Nieuwe Muzikale Verbindingen

 

Het Netwerk Muziekeducatie van Cultuurmij Oost gaat uit van de praktijk als beste leerschool en wil vanuit die praktijk de opleidingen stimuleren. Enerzijds door actuele cursussen via CultuurCollege , anderzijds door de banden aan te halen met HBO-instellingen. Muziekpedagoog Budy Mokoginta was als gastspreker aanwezig om die verbinding in praktijk te brengen. 

Het Netwerk Nijmegen is koploper in het verbinden van gekwalificeerde mensen uit culturele verenigingen aan buitenschoolse kinderopvang. De maatschappelijke taak die zij zien om kinderen te inspireren, krijgt vorm via dit netwerk en is een voorbeeld voor andere steden. 


Portfolio Tool

CLOCK your skills


CLOCK is een instrument waarmee vaardigheden, artistiek niveau en praktijkervaring van (autodidacte) kunstprofessionals inzichtelijk worden. Maribel Coco Perez, Georgios Lazakis en Saskia Kettelerij begeleiden in 2017 nieuwe kandidaten in Nederland die een portfolio willen opbouwen en zich willen certificeren.

Rapper Georgios Lazakis vertelde over zijn 'School of Heart Knocks' en de onderzoeksresultaten van Miriam Geerdes-Gazzah, die voor het LKCA hotspots in Gelderland in kaart bracht.

Mart Hillen en Meindert Bussink vertelden over 'Behind the Corner' en hoe zij in de informele sector van de popmuziek meer samenhang en mogelijkheden willen creëren.

Oefenen in speciale vaardigheden

Filosoferen over kunst

 

Het filosofisch gesprek geeft de mogelijkheid om met een groep mensen op een open gelijkwaardige manier te denken en te praten over thema’s die de samenleving bezighouden. Gericht kijken naar kunst vormt de aanleiding en stimuleert een onderzoekende attitude. In de community ‘Expertise in filosoferen over kunst en cultuur´ van Cultuurmij Oost wordt de vaardigheid van het leiden van zo’n gesprek gezamenlijk verder ontwikkeld. 

Tijdens De Oploop filosofeerden we met elkaar naar aanleiding van de presentatie van Pieter van Dijk. Met Theaterfabriek Gekkoo maakte hij de voorstelling 'Rachid en Julia' die dit voorjaar opnieuw speelt in de DRU.

actieve bijeenkomst

Welk cultuuronderwijs past nu echt bij het kind?


Theisje van Dorsten onderzocht de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn bij kinderen. In de westerse wereld is creativiteit en originaliteit een belangrijk doel, maar dit sluit niet in elke leeftijdsfase aan bij de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. De lezing bood een wetenschappelijk kader om dieper te kunnen ingaan op de structuur van cultuuronderwijs en het cultureel bewustzijn van kinderen. Met interactieve oefeningen en reflectie op de eigen praktijk werd dit een actieve bijeenkomst.

Theisje van Dorsten promoveerde met haar onderzoek naar cultuuronderwijs in het project ‘Cultuur in de Spiegel’ van de Rijksuniversiteit Groningen.


Haal het beste uit je vrijwilligersteam

Masterclass Vrijwilligers Management 3.0


In veel culturele organisaties zijn vrijwilligers onmisbaar voor het uitvoeren van de belangrijkste taken. Zonder hun inzet komt het balierooster niet rond, is er geen rondleiding langs de expositie en kunnen films niet worden vertoond. 

Inke Camphens legde in haar masterclass de nadruk op de kracht van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk. Centrale vraag is dan ook: Hoe versterkt een professionele organisatie zich door vinden en binden van vrijwilligers, en het aansturen en motiveren van vrijwilligers.

Kansen voor interculturele ontmoetingen

Van ver naar dichtbij


Welke rol nemen kunstenaars en cultuurmakers in deze tijd waarin oorlogen, vluchtelingen en (inter)culturele tegenstellingen het nieuws bepalen? Welke mogelijkheden zien zij voor ontmoeting en dialoog? En welke rol geven zij jongeren daarin? Hoe kunnen wij met cultuur verbindingen tot stand brengen?

Schrijver Lotte Lentes, beeldend kunstenaar Masoud Rahaee, filmmaker Pauline van Tuyll, theaterregisseur Nelleke Verweij en dichter Amal Karam  lieten zien hoe zij spelen met verschillen en welke mogelijkheden dat biedt om grenzen over te gaan.

Praktische kennismaking

Deelnemer in de digitale wereld


Raoul van Heese (Gamestad) en Pascal Cramer (VR-Lab) lieten zien hoe zij de digitale technologie maatschappelijk betekenis geven. Gamestad heeft een sterke visie op jongeren als creatief deelnemer en maker in de digitale wereld en heeft deze uitgewerkt in Youngstars. VR-lab deelde kennis over de nieuwste virtual reality mogelijkheden.

Een korte praktische kennismaking met VR en ‘gamemaken’ leverde eerste antwoorden op maar ook nieuwe vragen, die onder leiding van Giny Manting (GoedemorgenMKB) onderzocht werden.


Kunst en maatschappelijke inclusie

In gesprek met Theater AanZ

 

Dit nieuwe nog volop met elkaar zoekende en groeiende kennisnetwerk van uitvoerend kunstenaars, docenten en studenten van HAN en ArtEZ, LKCA en Cultuurmij Oost, laat zich inspireren door mooie voorbeelden. Wat hen verbindt is de vraag hoe het kijken naar of deelnemen aan kunst tot participatie leidt, van alle mensen in onze samenleving.

Jolanda de Groot en Marian van Hoof van Theater AanZ vertelden vanuit welke achtergrond en met welke middelen zij werken aan inclusie. Vooroordelen houden inclusie vaak op afstand, maar ook als de vooroordelen getackeld zijn, heb je niet zomaar inclusie. 

Theater AanZ met voorstelling ID

Theater AanZ maakt interactieve en educatieve voorstellingen over diversiteit. Sinds 2006 levert zij een bijdrage aan de acceptatie van het ‘anders’ zijn: thuis, op school, in de wijk en op de werkvloer. Gelijkwaardigheid, sociale veiligheid en emotionele ruimte voor ieder individu staan hierbij voorop.

ID is een fragmentarische voorstelling met theater, dans, animatie, vier spelers en een DJ. Deze dynamische voorstelling heeft een documentair karakter waarin ontmoeting en diversiteit centraal staan. De vier spelers, allen ervaringsdeskundigen, namen het publiek mee in hun verhaal én in hun zoektocht. Het publiek leefde met hen mee, vocht mee in de strijd die soms geleverd moet worden en voelde bovenal de vrijheid die zij ook voelen als ze zichzelf durven te zijn.