kennisdossier voor gemeenten


Zoveel mogelijk mensen laten genieten van kunst, cultuur en erfgoed, dat is wat regionale en intergemeentelijke samenwerking oplevert. Tegelijkertijd werkt u als gemeente aan uw eigen doelstellingen op het gebied van cultuurtoerisme, cultuurparticipatie en cultureel erfgoed. Bovendien wilt u uw gemeente op de kaart zetten als culturele en toeristische hotspot en als prettige woon- en werkomgeving.

Ondersteuning Cultuurmij Oost
Cultuurmij Oost is een onafhankelijke expert op het gebied van cultuur en samenleving. Wij adviseren in de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van cultuur en erfgoed. In de cultuur- en erfgoedpacten kan Cultuurmij Oost de rol vervullen van aanjager en procesbegeleider. Dat doen we al jaren succesvol in de Achterhoek en in Rivierenland. We organiseren bijvoorbeeld werksessies, schrijven een startnotitie of we koppelen  uiteenlopende regionale en lokale partners aan elkaar. 

Provinciale regeling
De provincie Gelderland stelt in de beleidsperiode 2017-2020 weer middelen beschikbaar voor meerjarige cultuur- en erfgoedpacten in Gelderland. De matching bedraagt maximaal € 41.000,- per gemeente voor vier jaar.