COM21: community voor 21ste eeuwse vaardigheden

 

Kennis uitwisselen, debatteren en inspiratie opdoen. Dat is het hart van de Community 21ste eeuwse vaardigheden (COM 21.). De leden: professionals en geïnteresseerden uit de kunsten en het onderwijs. 


Kunst- en cultuuronderwijs vormen een katalysator voor onderwijsvernieuwing en -verdieping. Ze helpen om aan te sluiten bij een snel veranderende wereld. De ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden zijn hier een goed voorbeeld van. Leerlingen brengen hiermee hun creativiteit, kritisch denken en ICT-vaardigheden verder.

COM 21. is een initiatief van Cultuurmij Oost (Gelderland) en Marant (Overijssel) en bestaat uit bijeenkomsten en een online platform. De bijeenkomsten leveren veel op: nieuwe ideeën, discussie en nieuwe contacten. En ze brengen het onderwijs echt in beweging.

VIJFDE BIJEENKOMST: VOORJAAR 2019

Martant en Cultuurmij oost zijn gestart met de voorbereidingen van de vijfde bijeenkomst van COM21. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019.

Lees meer over de community, neem deel en meld je aan binnen de Meetup omgeving van COM21.


partners

  • Marant