COM21: community voor 21ste eeuwse vaardigheden

 

Kennis uitwisselen, debatteren en inspiratie opdoen. Dat is het hart van de Community 21ste eeuwse vaardigheden (COM 21.). De leden: professionals en geïnteresseerden uit de kunsten en het onderwijs. 


Kunst- en cultuuronderwijs vormen een katalysator voor onderwijsvernieuwing en -verdieping. Ze helpen om aan te sluiten bij een snel veranderende wereld. De ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden zijn hier een goed voorbeeld van. Leerlingen brengen hiermee hun creativiteit, kritisch denken en ICT-vaardigheden verder.

COM 21. is een initiatief van Cultuurmij Oost (Gelderland) en Marant (Overijssel) en bestaat uit bijeenkomsten en een online platform. De bijeenkomsten leveren veel op: nieuwe ideeën, discussie en nieuwe contacten. En - belangrijker nog - ze brengen het onderwijs echt in beweging.


MEETUP!
Op maandag 3 april 2017 is de volgende COM21-bijeenkomst gepland waarin 10 mensen/organisaties een pitch geven over kunst en technologie/techniek in relatie tot onderwijsvernieuwing. Kunsten en technologie kennen hun eigen waarden, maar vooral daar waar ze samenwerken ontstaat de synergie en creativiteit. De meeting bestaat uit korte kernachtige presentaties uit het primair en voortgezet onderwijs, vanuit HAN (CMD) en ArtEZ (DBKV) de kunsten, naschoolse educatie en het bedrijfsleven.
Lees meer over de community, neem deel en meld je aan binnen de Meetup omgeving van COM21.


partners

  • Marant