Kim Harsta

Ik help en adviseer mensen die culturele initiatieven in beleid verankerd willen zien. Dat kunnen ambtenaren, wethouders, directies, kunstenaars, medewerkers van welzijns-organisaties en burgers zijn. Ik help initiatieven te agenderen bij gemeentes en help gemeentes hun ambities in te vullen. 

Kunst en cultuur zijn voor iedereen een verrijking - en zeker ook voor mensen die niet vanzelfsprekend meedraaien in de maatschappij. Jongeren, hulp-behoevenden of vluchtelingen bijvoorbeeld. En juist voor die groepen zijn er weinig mogelijkheden. Door samen te werken met verschillende partijen, kunnen we mooie initiatieven of onderwijsprojecten een beetje rugwind geven. 

We kunnen van elkaar leren, maar vinden allemaal graag het wiel uit. Zonde van de tijd. Daarom bijt ik me graag vast in kansen om samenwerking tussen partijen vruchtbaar te helpen maken.