Onderzoekers, werkgevers en het onderwijs zijn het erover eens: leerlingen hebben 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en ICT-vaardigheden nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Want het zijn deze vaardigheden die jongeren kansrijk maken om een plek in de maatschappij te verwerven.

Hoe kun je als school in het voortgezet onderwijs jongeren steunen in deze ontwikkeling? Hen equiperen om zelf antwoorden te vinden op hun vragen? Dit lukt met cultuuronderwijs in passende leerlijnen. Cultuurmij Oost adviseert je over competentiegericht cultuur onderwijs en begeleidt je bij de implementatie en verbetering ervan.