Wakkere studiedag op de eigen werkplek

Onze onderzoekende houding werd geprikkeld en heeft ons als team aan het denken gezet over onze ambitie van kennisoverdracht naar kennisconstructie. Ik kan, mede namens mijn team spreken van een enerverende ochtend, die veel heeft losgemaakt om na te denken over ons onderwijs in de toekomst! (Ton van Malsen, Theresiaschool, Berlicum)

WAKKER is een inspirerende teamtraining voor leerkrachten, icc-ers, directeuren en schoolbesturen waarbij het onderzoekend vermogen centraal staat. WAKKER is gebaseerd op een behoeftenonderzoek in het onderwijs en sluit aan bij thema’s, ontwikkeling en ambitie van de opdrachtgever. Een bijzondere maaltijd hoort bij het programma, dat plaatsvindt op de eigen werkplek of school, in speellokaal, gymzaal of andere gewenste ruimte.

De bekende werkomgeving ondergaat een metamorfose. Broden hangen in de lucht, wekkers tikken dwingend de tijd, apparaten pruttelen... Het onderwijsteam wordt verrast op de eigen werkplek en gaat de uitdaging aan om creatief en ‘out of the box’ een wakkere studiedag te beleven.

WAKKER 
• legt de essentie bloot van wat het onderwijs nodig heeft aan nieuwe competenties  
• laat ervaren wat cultuuronderwijs doet  
• wakkert innerlijk vuur aan  
• stimuleert durf om te experimenteren

 

 


partners

  • IDKR8