Een boek vol inspiratie: verbinding door verbeelding


Of je het nou sociaal-artistieke projecten, participatieve kunstpraktijk of community art noemt: de kracht van kunst en cultuur voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken is enorm. En de publicatie Verbinding door verbeelding staat vol Gelderse voorbeelden. 
 

Steeds meer maatschappelijke organisaties in Gelderland zetten sociaal-artistieke projecten op. Dat doen ze op het niveau van een streek, stad, wijk, straat of specifieke locatie. Kunst wordt er bijvoorbeeld ingezet om problemen als vandalisme, ouderenisolement en het gebrek aan participatie van mensen met een beperking aan te pakken.  

Met de verbeeldingskracht van kunst worden oude patronen doorbroken en nieuwe relaties gesmeed. In 2012 zijn 35 voorbeelden daarvan samengebracht in dit boek. Ter inspiratie van anderen die met community art bezig willen – en zodat niemand meer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. 

De uitgave is verkrijgbaar bij Cultuurmij Oost. De digitale versie staat hier.


partners

  • CAL-XL

opdrachtgevers

  • Provincie Gelderland