Spelenderwijsorkesten


Muziek maken is steeds vaker iets dat je samen met anderen doet. Privélessen voor kinderen zijn uit de tijd - en in veel gevallen ook te duur. En kinderen zijn gewend om in een groep te leren. Uit die gedachte komen de Spelenderwijsorkesten voort. 

Een Spelenderwijsorkest is een groep kinderen die met echte muziekinstrumenten samen muziek maakt op beginnersniveau. Daarbij leren ze veel van elkaar. Cultuurmij Oost ontwikkelde deze werkwijze samen met centra voor de kunsten en specialisten op het gebied van groepsdidactiek.

Voor docenten en dirigenten
Muziekdocenten en dirigenten worden voor Spelenderwijs bijgeschoold in het werken met groepen en met nieuwe didactische methodes. En waar muziekverenigingen zoeken naar manieren om onder schooltijd lessen te verzorgen, bieden Spelenderwijsorkesten ook na schooltijd mogelijkheden. Het resultaat: kinderen leren om te gaan met muziek en muziekinstrumenten. Spelenderwijs!

Netwerk Spelenderwijsorkest
Zo zijn er steeds meer nieuwe initiatieven ontstaan en de behoefte om die met elkaar te verbinden. Voor een nieuw op te zetten Netwerk Spelenderwijsorkest is Cultuurmij Oost op zoek naar enthousiaste leiders van spelenderwijs- of jeugdorkesten. Tijdens de netwerkbijeenkomsten gaan we thema's bespreken als repertoire, samenwerking met muziekverenigingen en inzet van rolmodellen als inspiratie. Wil je samen met ons deze zoektocht aangaan, meld je dan aan bij Arend Nijhuis.

Meer informatie op de website van Spelenderwijsorkest.


partners

  • Rijnbrink
  • CultuurCollege