Scholing op maat voor zorg en welzijn

 

Cultuurmij Oost ondersteunt de inzet van kunst in wijken, op scholen of met specifieke doelgroepen op allerlei manieren. Hiervoor hebben we een groot netwerk van kunstenaars en culturele instellingen. Een netwerk waar heel Oost Nederland haar voordeel mee doet. 

CultuurCollege zet in samenwerking met Cultuurmij Oost op maat trainingen en cursussen in voor culturele en maatschappelijke professionals en organisaties die uiteenlopende doelgroepen bereiken. Denk aan ouderen, mensen met een zorgachtergrond en nieuwe Nederlanders.

Voorbeelden van een training zijn:

  • Zingeving en zelfredzaamheid - hoe help je ouderen om regie te houden over hun leven?
  • Eenzaamheid - hoe kun je inclusiegericht werken en mensen weer laten meedoen aan het sociale leven?
  • Inzet van kunst in het algemeen - wat is de waarde van kunst en wat kunnen kunst en cultuur bieden binnen jouw organisatie?
  • Samenwerking tussen kunstenaars en vrijwilligers binnen een welzijnsorganisatie – wat kan er gevraagd worden van een vrijwilliger en hoe kan de kunstenaar het beste zijn vakkennis overdragen aan het vrijwilligersteam?
  • Inzet van kunst als het gaat om beleidsontwikkeling in het verlengde van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning – hoe maak je goed kunstparticipatiebeleid binnen gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen?

Meer informatie over het Kunstmenu Zorg & Welzijn vind je de website van CultuurCollege.

 

partners

  • CultuurCollege