Nieuwe kennis uit het Speciaal Onderwijs


Het speciaal onderwijs heeft een speciale plek binnen het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Van 2013 tot 2016 werkten 18 scholen in vijf verschillende projecten. Op 22 maart 2017 werden de ervaringen en opbrengsten gedeeld. ​Betrokkenen bij scholen in het speciaal onderwijs, kunstenaars en culturele instellingen deden kennis en inspiratie op bij de Werkenrode school in Groesbeek.


Projectpresentaties

  • Werkenrode school VSO dagbesteding en Maartenschool (SO) hebben gewerkt aan een leerlijn voor muziek en nieuwe media.
  • Het Mozaïek in Zutphen ontwikkelde een stappenplan voor de implementatie van procesgerichte didactiek bij beeldende vorming. Praktijkschool Zutphen heeft zich bezig gehouden met het vak vrijetijdsbesteding.
  • Twee scholen in Doetinchem hebben samen met De Gruitpoort gewerkt aan deskundigheidontwikkeling voor dans, theater en beeldend in het project Meesters in de Kunsten.
  • De Onderwijsspecialisten scholen deden onderzoek hoe kunst en cultuurbeleid te verankeren binnen de scholen. 
  • De KOM in Druten heeft gewerkt aan een muziek traject voor leerlingen met een zeer laag IQ.