Procesgericht werken met culturele competenties

 

Steeds vaker willen scholen hun leerlingen niet alleen cognitieve vaardigheden meegeven, maar ook de kans om zich breder te ontwikkelen. In de training Procesgericht werken met culturele competenties krijgen schoolteams zicht op de culturele competenties van leerlingen en leren welke tools er zijn om hen te ondersteunen en uit te dagen in hun ontwikkeling. 

De training is opgebouwd rondom de competenties van C-zicht:  onderzoeken, creëren, reflecteren presenteren, samenwerken en zelfstandig werken. In de training krijg je hiervoor tools in handen en werk je ook aan de ontwikkeling van je eigen competenties. Er zijn vier modules: 

A. Kennismaken met culturele competenties: Met de Docentenscan zoomen we in op jouw culturele competenties.

B. Waarnemen en waarderen: Oefen het waarnemen van leerlingen tijdens een culturele activiteit. Door je bewust te worden van je eigen waarden en interpretaties, leer je om zo waardevrij mogelijk te kijken.

C. Reflecteren: Oefen hoe je een reflectiegesprek kan verdiepen, zodat een leerling steeds meer over zichzelf leert.

D. Uitdagen: Kies activiteiten die leerlingen verder brengen op basis van waar zij aan toe zijn en ontwikkel uitdagingen in cocreatie met lokale cultuuraanbieders. 

De effect van de training is onderzocht door het HAN kenniscentrum Kwaliteit van Leren en Pabo HAN. Uit de resultaten blijkt dat lessen meer onderbouwd worden opgezet en dat er meer oog is voor proces, reflectie en competenties, met name voor het onderzoekend vermogen.  

De training is een onmisbare basis voor scholen die werken met het digitaal leerlingontwikkelsysteem Robinson.
Kijk voor meer informatie over de training bij CultuurCollege.

De Training biedt:

  • meer zicht op de ontwikkeling van leerlingen
  • een duurzame kwaliteitsslag door de inzet op vaardigheden van het hele team
  • tools en vaardigheden die ook buiten cultuuronderwijs ingezet kunnen worden.

partners

  • SPO Condor
  • HAN
  • CultuurCollege