Post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider


Het ontwikkelen van goed cultuuronderwijs, of het begeleiden van collega's bij de verzorging daarvan, gaat niet vanzelf. Het vraagt om gedegen inhoudelijke kennis. Die kennis vergroten intern cultuurcoördinatoren (ICC'ers) met de post-hbo Cultuurbegeleider. 

Tijdens de opleiding worden de theorie en de praktijk op jouw eigen school slim aan elkaar gekoppeld. Zo ga je aan de slag met het ontwikkelen van een leerlijn. De opleiding is opgezet door CultuurCollege en Hogeschool Arnhem Nijmegen. En is bedoeld voor leerkrachten die de basisopleiding ICC hebben gevolgd.

Na afronding van de opleiding voldoe je aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen en kom je dus in aanmerking voor een LB-functie. Ook krijg je een officieel erkend diploma en word je opgenomen in het Abituriëntenregister van de Stichting Post HBO Nederland. Maar het  belangrijkste is natuurlijk dat je uitgebreide inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs verworven hebt. En daarmee help je je collega’s en leerlingen echt verder. 

START OPLEIDING EN SUBSIDIEREGELING
De opleiding gaat op 13 februari 2019 weer van start. Inschrijven kan via de website van HAN. De 16 studiebijeenkomsten worden uitgevoerd door HAN Pabo samen met Cultuurmij Oost. Het ministerie van OC&W stelde een subsidieregeling open voor deze opleiding. Daarmee worden opleiding- en eventueel vervangingskosten vergoed.

WAT LEER JE EN WAT DOE JE ERMEE? 
We stelden deze vragen aan de alumni van de eerste lichting van de opleiding. Lees het artikel hier.


partners

  • HAN