Ontwerpen voor de toekomst


De wereld van morgen heeft mensen nodig met 21ste eeuwse vaardigheden: ze moeten probleemoplossend, kritisch en creatief zijn. Cultuurmij Oost ontwikkelde samen met vijf kunstenaars Ontwerpen voor de toekomst, een project dat basisschoolleerlingen helpt precies die vaardigheden te ontwikkelen.  


Leerlingen worden gedurende een maand uitgedaagd om vanuit hun eigen creativiteit bij te dragen aan de wereld van morgen. Een kunstenaar begeleidt hen in het proces waarin ze op zoek gaan naar vernieuwende oplossingen voor actuele duurzaamheidsvraagstukken uit hun eigen omgeving.

People, planet, profit
De leerlingen zijn de actieve eigenaar van hun leerproces. Ze onderzoeken een probleem vanuit de drie perspectieven van duurzaamheid: people, planet en profit. Daarbij stellen ze zichzelf de vraag hoe ze zich verhouden tot hun omgeving en tot hun medemens. Hun oplossingen presenteren ze op een creatieve, kunstzinnige manier. 

Leerlingen ontwikkelen met dit project hun 21ste eeuwse vaardigheden. Ze leren zich inleven in anderen en worden zich bewuster van het belang van duurzaamheid. 

Meer weten? Lees dan de pdf Wat is ontwerpen voor de toekomst?. Bekijk ook de trailer op youtube, of lees het  artikel dat verscheen in Kunstzone. DOK

Een aantal kunstenaars in Gelderland heeft zich gespecialiseerd in Ontwerpen voor de toekomst. Zij hebben zich verenigd in een netwerk: DOK (Duurzame Ontwikkeling Kunstenaars) en eigen projecten ontwikkeld.

Jorine de BruinVerhalen in de lucht 

Een duurzaam en educatief kunstproject over de toekomst van het boek. De kunstenaar komt met grote stapels, hele bergen boeken in de school. En een Papierfabriek om de boeken te verscheuren en te recyclen. Ze zijn namelijk overbodig... toch?

Lotte van Campen: Binnen en Buiten de perken

In samenwerking met William van den Akker van Dijkmagazijn Beuningen worden binnenschoolse en buitenschoolse (BSO) lessen gecombineerd. Kinderen maken ontwerpen voor een gezonde speelplaats. Daarmee past het project goed in het GGD-thema 'de gezonde school'. 

Fransje SmitMieren en kleine Filosofen

Leerlingen verkennen samen hoe structuren opgebouwd worden en hoe ze uit elkaar vallen. Hoe alle kleine onderdeeltjes in een organisme ertoe doen en nodig zijn voor het geheel. Dat geldt ook voor de leerlingen zelf: Het besef dat ze ertoe doen, en dat hun handelen belangrijk is in het grote geheel, is het begin van duurzaam denken.

Hannafloor de RoosWild dier zoekt hulp

Leerlingen gaan op zoek naar creative oplossingen voor het probleem van bedreigde dieren ver weg en dichtbij. Via theater, muziek, verhalen en een spel leren ze typische eigenschappen van verschillende bedreigde dieren kennen, die ze gebruiken om tot oplossingen te komen voor verstoorde kringlopen.