Netwerk Kunst en senioren Gelderland


In het netwerk Kunst en senioren Gelderland komen organisaties uit de kunst, het sociale domein en de overheden twee keer per jaar bij elkaar. Om van elkaar te leren en om kansen te ontdekken voor een betere samenwerking. 
 

Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld de kanteling in de WMO, inspirerende projecten van de deelnemers of  nieuwe inzichten over het bereik van actieve senioren, kwetsbare ouderen en de groep die daartussen zit.

Het netwerk richt zich op het vormen van een gezamenlijke visie en, als het even kan, het opzetten van gezamenlijke activiteiten. Cultuurmij Oost draagt daar dan met veel plezier inhoudelijk én  organisatorisch aan bij. 

Zo vergroten we dankzij het netwerk de participatie van kwetsbare ouderen in kunst en cultuur. De eerstvolgende bijeenkomst van het netwerk vindt na de zomer van 2018 plaats. De datum is nog niet bekend. Wil je meer informatie over het Netwerk Kunst en senioren, neem dan contact op met Carla Plaisier.