Netwerk Kunst en senioren Gelderland


In het netwerk Kunst en senioren Gelderland komen organisaties uit de kunst, het sociale domein en de overheden twee keer per jaar bij elkaar. Om van elkaar te leren en om kansen te ontdekken voor een betere samenwerking. 
 

Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld de kanteling in de WMO, inspirerende projecten van de deelnemers of  nieuwe inzichten over het bereik van actieve senioren, kwetsbare ouderen en de groep die daartussen zit.

Het netwerk richt zich op het vormen van een gezamenlijke visie en, als het even kan, het opzetten van gezamenlijke activiteiten. Cultuurmij Oost draagt daar dan met veel plezier inhoudelijk én  organisatorisch aan bij. Zo vergroten we dankzij het netwerk de participatie van kwetsbare ouderen in kunst en cultuur.

BIJEENKOMST MET ALS THEMA 'INCLUSIE' OP 17 SEPTEMBER

De meest recente bijeenkomst van het netwerk vond plaats op maandag 17 september in Arnhem. Van alle kanten zoemt het woord inclusie, in beleidsstukken en artikelen, op studiedagen en conferenties. We voeren in de bijeenkomst het gesprek over de betekenis van inclusie voor ons werk in Gelderland. Wat is inclusie precies? Welke rol spelen kunst en cultuur in een inclusieve samenleving? Voor deze bijeenkomst werden ook belangstellenden uit andere netwerken uitgenodigd.