Netwerk cultuurpunten


28 coördinatiepunten cultuureducatie (CCE’s) telt Gelderland. Deze cultuurpunten vormen een belangrijke schakel tussen de scholen en hun culturele omgeving. Om hen hierin te ondersteunen faciliteert Cultuurmij Oost het  CCE-netwerk. Regelmatig komt dit netwerk bij elkaar om van elkaars aanpak te leren, geïnspireerd te worden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.


Op de agenda staan de 'parels en puzzels' uit de praktijk: we onderzoeken met elkaar wat lastig is en delen met trots de successen waar anderen over kunnen leren.

En op verzoek van de deelnemers organiseert Cultuurmij Oost bijvoorbeeld lezingen, workshops en scholingssessies.

Belangrijk, want de CCE’s staan voor een verandering in rol en functie. De maatschappelijke veranderingen die daaraan ten grondslag liggen, worden steeds duidelijker zichtbaar. Overheden bezuinigen, het onderwijs heeft te maken met nieuwe stimuleringsregelingen cultuur en culturele partners krijgen nieuwe taakstellingen en opdrachten. 

Cultuurmij Oost ondersteunt en stimuleert vanuit haar provinciale rol de lokale samenwerkingsverbanden. Met elkaar kom je verder

Download een pdf-overzicht van de Gelderse coördinatiepunten cultuureducatie hier