Netwerk cultuurpunten


28 coördinatiepunten cultuureducatie (CCE’s) telt Gelderland. En allemaal krijgen ze minimaal twee keer per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst van het Netwerk Cultuurpunten. Om actuele informatie met elkaar te delen, geïnspireerd te worden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.


Op de agenda stonden al eens afspraken over dienstverlening aan doelgroepen, producten en diensten en de manier waarop die al dan niet gezamenlijk worden aangeboden. En op verzoek van de deelnemers organiseert Cultuurmij Oost bijvoorbeeld lezingen, workshops en scholingssessies.

Belangrijk, want de CCE’s staan voor een verandering in rol en functie. De maatschappelijke veranderingen die daaraan ten grondslag liggen, worden steeds duidelijker zichtbaar. Overheden moeten bezuinigen, het onderwijs heeft te maken met nieuwe stimuleringsregelingen cultuur en culturele partners krijgen nieuwe taakstellingen en opdrachten. 

Het netwerk helpt de CCE’s hun producten en dienstverlening helemaal up-to-date te houden. 

Download een pdf-overzicht van de Gelderse coördinatiepunten cultuureducatie hier