Het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart
Het culturele leven is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven en voor velen ook van het individuele leven. Het heeft ruimtelijke, sociale en economische betekenis, het biedt mogelijkheden tot identificatie en discussie, tot ontspanning en (zelf)reflectie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakte een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven door tien culturele domeinen vanuit veertien kernthema’s te bezien. 


Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten
Concrete tips van Urban Paradoxes en Lectoraat Dynamiek van de Stad voor kunst- en cultuurprofessionals om bij de opzet en uitvoer van projecten inclusief te werk te gaan: kunst en cultuur toegankelijker maken voor een breed publiek en tegelijkertijd een positieve impuls geven aan ontwikkelingen in de buurt. Vergroot het bereik en versterk de impact van actieve cultuurparticipatie.
 

Kunstparticipatie voor het sociale domein
In opdracht van KOM Gelderland zijn in het voorjaar gesprekstafels georganiseerd met bestuurders en ambtenaren Zorg en Welzijn en die van Kunst en Cultuur in 8 Gelderse gemeenten. Centraal stond de vraag hoe de samenwerking tussen beide domeinen kan worden bevorderd. In KOM Gelderland (Kunst Ontmoeten Meedoen) zijn in het totaal 9 Gelderse kunstencentra en twee provinciale partners (Cultuurmij Oost en de Onderwijsspecialisten) verenigd. Het onderzoeksrapport van Sandra Trienekens is hier te vinden.
 

filmserie Krasse Kunst
De filmserie Krasse Kunst, gemaakt in opdracht van de fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo, laat zien wat kunstbeoefening door ouderen oplevert. En ook waar de zwakke plekken zitten. De films tonen ouderen in actie en aan het woord. De trailer geeft een eerste impressie. Afl kunst en contact. Afl kunst op recept. Afl kunst en geld. Afl kunst en kracht.


Who Cares?
Met het magazine Who Cares?, boordevol beelden en artikelen, geeft bkkc een inspirerend beeld van mogelijkheden om vanuit kunst bij te dragen aan prettige, mooie en duurzame zorgomgeving. Een omgeving die ten goede komt aan de zorg en dus aan onze samenleving.


Manifest en praktijkbeschrijving participatieve kunstpraktijken
Hoe voer je het gesprek over de kracht van participatieve kunstpraktijken voor een samenleving in transitie, zonder te verzeilen in typische tegenstrijdigheden als artistiek versus sociaal, publiek versus privaat, instrumentalisering versus autonomie? Dēmos (BE) en CAL-XL (NL) onderzochten dit in de Community of Practice 'Kunst in Transitie'. Sandra Trienekens en Wouter Hillaert vertaalden de discussies in een 'Manifest voor partcipatieve kunstpraktijken'. 


In de beperking toont zich de meester
Dit document beschrijft de visie van het Netwerk Kunst Inclusief Gelderland op kunstparticipatie door mensen met een beperking. In de projectperiode 2011-2013 hebben landelijke, provinciale, gemeentelijke, artistieke en welzijn experts hun visie en gedachten met betrekking tot het onderwerp uitgewisseld. In dit document worden de mogelijkheden, ambities en aandachtspunten voor kunstparticipatie door mensen met een beperking beschreven. Het Netwerk wil met deze visie een impuls afgeven, zodat kunstparticipatie verder gestimuleerd kan worden. Download pdf hier.

filmserie Krasse kunst