Tweede Kamer versobert curriculumherziening Onderwijs2032

De kunstvakken krijgen voorlopig geen nieuwe eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus binnen de curriculumherziening 'Onderwijs2032'. De Tweede Kamer legt het initiatief hiervoor bij de desbetreffende docenten en vakverenigingen. Meer informatie op de site van LKCA.

D21: cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden

Kunnen kunst en cultuur bijdragen aan 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit en kritisch denken? En hoe dan? Het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van hogeschool Windesheim deed er onderzoek naar in het project D21. Ze kwam tot de conclusie dat juist cultuureducatie een gebied is waar je als school 21e eeuwse met leerlingen kan ontwikkelen. Een onderzoekende didactiek en een gedragen onderwijsvisie dragen hier aan bij. Onder deze link vindt je een filmpje met de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek. Meer informatie? Klik hier.

Wat hebben we per leerling te besteden?

Via de Prestatiebox Primair Onderwijs ontvangen scholen sinds 2012 jaarlijks een bedrag per leerling, waarvan een deel is bestemd voor cultuureducatie. In 2015 is de regeling vernieuwd. Voor het schooljaar 2016-2017 krijgen scholen een bedrag van € 11,64 per leerling voor cultuureducatie. Lees hier meer. 

Rekenmodel voor scholen

Zijn er nog andere regelingen naast de Prestatiebox waar je gebruik van kan maken? In dit document geven we een overzicht van alle mogelijkheden voor financiering van cultuur op school. Van Velo tot sponsoring. We maakten ook een (Excel) rekenmodel, waarmee je als school inzicht krijgt in wat je per leerling eigenlijk te besteden hebt.

Schets van het toekomstig onderwijs

In februari 2015 startte het Platform Onderwijs2032 een maatschappelijke dialoog over wat leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten leren om klaar te zijn voor de toekomst. Die dialoog heeft een schat aan waardevolle informatie opgeleverd. Massaal hebben leerlingen, docenten, ouders, bestuurders, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun stem laten horen. Lees hier: Hoofdlijn advies: Een voorstel

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs is een meerjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is gestart vanuit de vraag naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs. Wat is de inhoud en het belang van cultuuronderwijs? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat het past bij de leerling? Download: Cultuur in de Spiegel in de praktijk - een leerplankader voor cultuuronderwijs.

CMK onderzoekt de rol van leerkrachten

In opdracht van Cultuurmij Oost en de provincie Gelderland onderzocht Edwin van Meerkerk, cultuurwetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de rol van de leerkrachten binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat CMK grote impact heeft op het dagelijkse programma van de leerkracht. Van Meerkerk: “In het onderwijs is heel lang gestuurd op zekerheid met inzet van methodes en systemen. Daarom is het lastig voor leerkrachten om het resultaat niet te weten en dat is nu net inherent aan kunstonderwijs”. Lees hier het hele onderzoek. 

Sponsoring en onderwijs, gaat dat samen?

Wat doe je als je ambitie voor je school verder reikt dan het schoolbudget? Het is voor Lobke Koenders, directeur van basisschool de Tamboerijn in Zevenaar, een herkenbare kwestie. Om haar ideeën toch waar te maken zoekt ze samenwerking met bedrijven. Dit jaar realiseerde ze verschillende talentenpleinen. Ze vertelt hoe ze dat heeft aangepakt: “Zonder de inzet van ouders en teamleden was dit nooit gelukt.”  Lees verder.