Het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart
Het culturele leven is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven en voor velen ook van het individuele leven. Het heeft ruimtelijke, sociale en economische betekenis, het biedt mogelijkheden tot identificatie en discussie, tot ontspanning en (zelf)reflectie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakte een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven door tien culturele domeinen vanuit veertien kernthema’s te bezien. 


Cultuurparticipatie van jongeren in Gelderland op de kaart gezet. Autodidacte professionals in de kunsten hebben als jongere een andere start gemaakt. Waar hebben ze hun vorming in de kunsten ontvangen? Van wie hebben ze geleerd te doen wat ze zo goed kunnen? Het LKCA heeft met partners Kunstbedrijf Arnhem en Cultuurmij Oost onderzoek gedaan naar Culturele hotspots en non-formeel leren.


De kunstprofessional in de actieve cultuurparticipatie is een schets van de beroepspraktijk. Dit beroepsprofiel maakt deel uit van een breder traject van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) om de beroepsprofielen te beschrijven van alle kunstprofessionals in de cultuureducatie en -participatie (binnen- en buitenschools).


Goed bestuur en toezicht in de cultuursector
De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.


Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd.
De Monitor Amateurkunst 2017 van het LKCA bevat kerngegevens over de beoefening en beoefenaars van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd in april 2017 en de twaalf maanden ervoor.  Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd  


Crowdfunding voor Amateurs
Crowdfunding is een mooie manier om aan financiering te komen. Als vereniging of amateurkunstinitiatief plaats je een kunstproject online met onder andere een aansprekend filmpje. Hiervoor gebruik je een platform als voordekunst.nl. Vervolgens vraag je aan je achterban het project te steunen met een donatie. Kunstbalie in Brabant maakte de uitgave Crowdfunding voor Amateurkunst met tips en trucs.