Cultuurparticipatie van jongeren in Gelderland op de kaart gezet. Autodidacte professionals in de kunsten hebben als jongere een andere start gemaakt. Waar hebben ze hun vorming in de kunsten ontvangen? Van wie hebben ze geleerd te doen wat ze zo goed kunnen? Het LKCA heeft met partners Kunstbedrijf Arnhem en Cultuurmij Oost onderzoek gedaan naar culturele hotspots en non-formeel leren. Download het onderzoek van Miriam Geerdes-Gazzah hier.

De kunstprofessional in de actieve cultuurparticipatie is een schets van de beroepspraktijk. Dit beroepsprofiel maakt deel uit van een breder traject van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) om de beroepsprofielen te beschrijven van alle kunstprofessionals in de cultuureducatie en -participatie (binnen- en buitenschools).

Goed bestuur en toezicht in de cultuursector
De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd, Monitor Amateurkunst 2015
Van alle Nederlanders die in hun vrije tijd kunstzinnig of creatief actief zijn, heeft 4% ervaren dat er voorzieningen zijn weggevallen. Dat is één van de bevindingen van de Monitor Amateurkunst 2015. Een deel van deze gegevens is terug te vinden in Cultuur in Beeld, een jaarlijkse publicatie van OCW.

Crowdfunding voor Amateurs
Crowdfunding is een mooie manier om aan financiering te komen. Als vereniging of amateurkunstinitiatief plaats je een kunstproject online met onder andere een aansprekend filmpje. Hiervoor gebruik je een platform als voordekunst.nl. Vervolgens vraag je aan je achterban het project te steunen met een donatie. Kunstbalie in Brabant maakte de uitgave Crowdfunding voor Amateurkunst met tips en trucs.