Koers op cultuur: een eigentijds cultuurplan op school


Je hebt als school te weinig lijn in je aanbod voor kunst- en cultuureducatie. Of de lijn is er wel, maar je collega’s zijn er nog niet goed van op de hoogte. Dan ondersteunt Cultuurmij Oost met het aanbod Koers op Cultuur. 

Met Koers op Cultuur maak je in twee werksessies een eigentijds cultuurplan. In de eerste sessie formuleer je met het hele schoolteam een hernieuwde gezamenlijke focus voor cultuur. In drie-en-een-half uur ga je actief aan de slag met vragen als: wat willen we leerlingen meegeven in hun schooltijd zodat ze zo goed mogelijk zijn voorbereid op de toekomst? Hoe kunnen we de missie en visie van de school met cultuur beter uitwerken? Je beantwoordt de vragen met behulp van C-zicht, een overzicht van culturele competenties. 

Met als resultaat: een (hernieuwde) gezamenlijke focus voor cultuur op school, vanuit waarden die passen bij de 21e eeuw. De focus verbeeld je en hang je op in de school.

De focus vormt de basis van de tweede werksessie, waarin de directeur en de ICC-er in anderhalf uur een plan van aanpak maken. Samen kijk je naar het culturele aanbod van de afgelopen jaren en maak je keuzes: wat past bij de gekozen visie en focus, wat niet en wat mist er? Zo maak je in anderhalf uur een passend cultuurplan, dat je zelf in de praktijk kunt brengen. En wil je daar ondersteuning bij? Dan helpt Cultuurmij Oost je bij de implementatie.