Advies kenniskring Gelderland


Speelt een bestuurlijke visie op cultuuronderwijs een rol in de onderwijspraktijk? Speelt visie op onderwijs een rol in cultuurpraktijk? In de Kenniskring Gelderland zijn aanbevelingen geformuleerd voor overheden en voor de schoolpraktijk over de voorwaarden voor samenwerking tussen onderwijs en cultuur.
 

In het flankerende project ‘Kennisdeling vanuit de Praktijk’ zijn in zeven regio’s verspreid over het land groepen samengesteld die de relatie cultuur-onderwijs hebben besproken. De kenniskringen waren samengesteld uit bestuurders, directies en medewerkers van zowel onderwijsinstellingen als van culturele instellingen. Doel van de kringen was een ‘gezamenlijke taal’ te ontwikkelen en samenwerking tussen onderwijs en cultuur te bevorderen.

De kenniskring Gelderland bestond uit bestuurders, verantwoordelijk voor basisscholen en centra voor de kunsten. De ambitie van deze groep van acht mensen was tot een gezamenlijke beleidsaanbeveling te komen voor het ministerie van onderwijs en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Een samenvatting van het advies over de samenwerking tussen basisscholen en culturele instellingen staat hier

Neem voor meer informatie contact op met Heleen Elbers.