Cursus Interne Cultuur Coördinator


Kunst en cultuur verdienen een vaste plek in het onderwijs, maar hoe geef je die plek precies vorm? De training ICC leidt binnen jouw school een interne cultuurcoördinator op die zorgt voor visie en beleid op het gebied van cultuureducatie en voor meer samenhang binnen de huidige culturele activiteiten.

 

Een cultuurcoördinator is een gespecialiseerd teamlid op school, dat inhoudelijk deskundig is op het gebied van cultuureducatie. Hij of zij geeft vorm aan visie en beleid en zorgt ervoor dat kunst en cultuur een goede, vaste plek krijgen op school. De ICC-cursus is een goede basis voor toekomstige cultuurspecialisten. Het Lerarenregister heeft de cursus bovendien erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. 

Tijdens de cursus ICC leer je als (toekomstig) cultuurexpert hoe je een cultuurbeleidsplan moet opstellen, evenals een plan van aanpak en een activiteitenplan. Ook de organisatie en evaluatie van activiteiten, de in- en externe communicatie en het budgetbeheer komen aan de orde. Je wordt begeleid bij het ontwikkelen van een beleidsplan dat is toegespitst op jouw school en je krijgt ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen je team. Daarnaast ontvang je een dossier ICC met werkdocumenten voor jouw beleidsplan. 

INFORMATIE EN AANMELDEN

CultuurCollege biedt de cursus regelmatig aan de eerstvolgende keer is vanaf 14 januari 2019. Meer informatie en aanmelden via de website van CultuurCollege.

ACCREDITATIE

Deze cursus is geaccrediteerd via Register Leraar met 50 Registeruren. Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een certificaat met de code voor Register Leraar.

partners

  • CultuurCollege