Extra impuls voor structurele plek cultuuronderwijs


We leiden kinderen op voor beroepen die nu nog niet eens bestaan. Dat maakt het uitdagend. Je wilt dat de kinderen dingen leren waar ze straks wat aan hebben. (leerkracht OBS Het Talent, Harderwijk)

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen nu subsidie aanvragen vanuit de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en bedoeld als extra impuls aan schoolbesturen om cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum te geven. 

Aanvragen kunnen tot 1 maart 2016 worden ingediend en de eerste activiteit dient voor de zomervakantie 2016 plaats te vinden.
De financiële middelen kunnen worden ingezet voor bij- en nascholing op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau in samenwerking met diverse partners. CultuurCollege heeft aanbod ontwikkeld voor de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs.   

Miranda Siemelink geeft u graag advies om een passend ontwikkelingsplan op te stellen, zodat u een samenhangende aanvraag kunt doen bij het fonds.

Kijk voor meer informatie over de Menukaart bij- en nascholing op de site van CultuurCollege

 

partners

  • Cultuur College