Leergang voor cultuureducatie op maat


De wereld verandert en het onderwijs verandert mee. Een verdieping van alleen de lesstof is niet meer voldoende: de creatieve ontwikkeling van het kind komt meer en meer centraal te staan. De leergang ‘Het onderwijs kantelt’ van CultuurCollege motiveert en enthousiasmeert leerkrachten uit het basisonderwijs voor cultuureducatie. 

Voor leerlingen worden een brede vorming, culturele competenties en 21e-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker. Onderzoeken, reflecteren, creëren en presenteren zijn daarom de nieuwe begrippen die het onderwijs zich eigen wil maken - en dat begint bij de leerkracht. 

Altijd op maat
De leergang wordt altijd op maat ontwikkeld voor de betreffende school of scholengemeenschap. De opbouw blijft wel gelijk: we beginnen altijd met een collectieve kick-off, met de focus op bewust cultuuronderwijs. Daarna volgen verschillende workshops op locatie (bijvoorbeeld over culturele competenties, mediacreativiteit, filosoferen met kinderen, binnen- en buitenschools leren). En tot slot volgen de verdiepingscursussen als Toolbox C-zicht, mediacretaiviteit, Filosoferen met kinderen, of Interne cultuurcoördinator.  

Het resultaat? Leerkrachten die in staat zijn om de creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Op een manier die aansluit bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de cultuureducatie in het bijzonder.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met CultuurCollege.

partners

  • Cultuur College