Beleidsadvies: cultuur verbinden met het sociale terrein


Kunst en cultuur zijn onderdeel van de identiteit van elke gemeente. Maar hoe kunnen beleidsmakers bijdragen aan een florerend cultureel klimaat dat past bij een gemeente in tijden van bezinning op kerntaken en bezuinigingen? Cultuurmij Oost deelt graag haar expertise over de verbinding van cultuur met het sociale terrein.

 

We zijn thuis in regelgeving, kennen goede voorbeelden en hebben een breed netwerk. We denken graag mee over de vraagstukken van onze klanten. Of ze nou gaan over cultuurparticipatie, herijking van de culturele infrastructuur, herbestemming van erfgoed, inzet van de creatieve industrie in bedrijven, zelfredzaamheid van de culturele sector, binnen- en buitenschoolse cultuureducatie, festivals of toerisme.

We begeleiden gemeenten met visievorming en adviseren bij intergemeentelijke samenwerking en bij de totstandkoming van regionaal beleid. Daarbij zijn we inhoudelijk en procesmatig adviseur, sparring-partner, fondsaanvrager, procesgeleider, projectleider of kwartiermaker. 

Goed beleid (en een goede uitvoering) draagt bij aan blijvende oplossingen voor vraagstukken over bijvoorbeeld leefbaarheid, vergrijzing, krimp en sociale cohesie. Maar het laat ook zien wat cultuur kan betekenen voor het vestigingsklimaat, productieklimaat, toerismebeleid en de culturele identiteit van gemeenten.

Lees ook: Inspiratiegids voor lokaal beleid (LKCA, Sandra Trienekens) over welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. 


opdrachtgevers

  • Provincie Gelderland