Volgende Oploop: woensdag 1 februari 2017


Een bomvolle theaterzaal, nieuwe inzichten en talloze mooie knikkermomenten: de Oploop bracht 300 mensen in beweging afgelopen 20 januari 2016 in de DRU Cultuurfabriek.
Aanmelden voor De Oploop 2017 kan hier.


Ze kwamen vanuit de kunsten, zorg en welzijn, onderwijs en overheid; als representant van een grote organisatie of als zelfstandig ondernemer. Deelnemers ontmoetten en inspireerden elkaar in netwerksessies, werkateliers en gerichte adviesgesprekken.
De Oploop bood mogelijkheden om nieuwe ideeën op te doen; met voeding voor geest én lichaam; met kunst, kunstenaars en bijzondere sprekers.


Connie Verberne

Knikkerbaan als metafoor

Connie Verberne, directeur-bestuurder van Cultuurmij Oost opende de Oploop met een metafoor van een knikkerbaan van verbinding. Knikkers zijn de grote en kleine ondernemers in cultuur waar Gelderland rijk aan is, eenmansbedrijven, cultuurmakelaars, centra voor de kunsten, nieuwe collectieven. Cultuurmij Oost versterkt die ondernemers, leidt ze op, brengt hen in positie en maakt verbindingen met de knikkers uit maatschappelijke domeinen, waar vraag bestaat naar cultuurdiensten. Het onderwijs, de welzijnssector, de gemeenten die met steeds minder middelen hun wijken leefbaar moeten houden, bedrijven en organisaties die zich geplaatst zien voor innovatie- en positioneringsvraagstukken. Door deze verbindingen kunnen creatieve ondernemers hun kwaliteiten verzilveren. 
Lees de inleiding hier en bekijk het filmpje hier.


Ted van Lieshout

Ted van Lieshout

Schrijver, dichter en tekenaar Ted van Lieshout raakte een ieder in het hart met zijn meeslepende presentatie over succes en mislukking, slagen en falen. Met gedichten, beelden en verhalen nam hij het publiek mee in zijn zoektocht naar het aanspreken van kinderen en volwassenen met kunst. 

Door de eigen creativiteit aan te spreken, kunst aan te blijven bieden en kinderen te laten kiezen -want dan leren ze beschouwen- komt er een moment dat ze ermee schitteren. Hij besloot zijn betoog met het bijzondere pleidooi om te durven mislukken. Zijn  boek van Sint Vitus komt er niet, want het is niet geschikt voor kinderen zeggen zijn uit- en opdrachtgevers, maar hij gelooft er in en dat streven maakt gelukkig: ´Ik beloof u, ik blijf het proberen!´
dans BY BY
Simon Mamahit
Irene Verburg

Talentontwikkeling in en met de kunsten


Dr. Denise Stanley van City University London trapte het programma-onderdeel talentontwikkeling af met een inspiratiesessie over CLOCK, een methode die talentontwikkeling ondersteunt.

Aansluitend waren live-performances te zien van Aike Buiting (winnaar finale Kunstbende Fashion), Bart Merks & Yuliya Globa (dans BY BY), Simon Mamahit (muziek, hiphop) en sopraan Irene Verburg.


Wat heb je nodig om je talent verder te ontwikkelen? 

Gespreksleider Hester Macrander bevroeg de talenten. Duidelijk werd dat de jongeren van nu graag hun eigen keuzes maken. Geld, sponsors, podia en een steeds groeiend netwerk zijn en blijven belangrijk. Talenten gebruiken digitale platforms en personal branding om verder te komen.

De meeste startende talenten doen het maximale met minimale middelen en schakelen daar hun directe omgeving bij in. Het experiment wordt niet geschuwd en nieuwe initiatieven schieten ondanks de bezuinigingen overal uit de grond.

Maar er is vaak een gebrek aan podia en platforms om de broodnodige praktijkervaring op te doen. Nederland is niet te klein, maar we moeten ervoor blijven zorgen dat kinderen vroeg in aanraking komen met kunst om de instroom, doorstroom en uitstroom te blijven genereren. 

 

Aike Buiting
nagesprek o.l.v. Hester Macrander

Keimpe de Heer

Keimpe de Heer over kunst en technologie in het onderwijs

Keimpe werkt o.a. als studieleider Games & Interactie bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij zit boordevol ideeën over innovatie in onderwijs, 21e-eeuwse vaardigheden, digitale technologie, creatieve industrieën en ondernemerschap. 

Hij liet de deelnemers op verschillende manieren de waarde van kunst zien; gekoppeld aan het maatschappelijk domein, aan onderwijs, de omgeving, de stad en de mens en bood daarmee een frisse blik op vraagstukken en mogelijkheden in onze tijd.

Netwerk CCE met impresario Karin Bannink als gast

Een netwerkbijeenkomst van de cultuurpunten en aanbieders over de kwaliteit van educatief aanbod. Hoe bepaalt een commerciële aanbieder kwaliteit? Op welke basis kiest een school? Hoe weet je of de zelfstandige kunstenaar kwaliteit biedt?

De eindconclusie was dat kwaliteit betrekkelijk is als het gaat om smaak en beleving. Maar kwaliteit ontstaan wanneer de expertise van de bemiddelaar en de vraag van bijvoorbeeld een school samenkomen in een gesprek over wat het doel is pas daarna welk aanbod daar het beste bij past. 

Debat: Succesfactoren voor gemeenten als aanjager van nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden

Centra voon de kunsten, gemeenten en fondsen waren goed vertegenwoordigd in het sessie met grote informatiedichtheid. Samen vonden de aanwezigen onder andere een antwoord op wat een kunstencentrum nieuwe stijl vergt van het opdrachtgeverschap van de gemeente. Gouden tips waren: kijk over beleidsterreinen heen, zet als gemeente middelen creatief in en zorg dat je als gemeente inhoudelijk partner bent, in bijvoorbeeld professionalisering bij Centra voor de kunsten. Inspiratiesessie muziek Meet, Inspire & Celebrate - Carlo Balemans en Netwerk Muziekimpuls Gelderland

Pabo’s, conservatoria, muziekscholen en het onderwijs spraken met elkaar aan tafel over een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de veranderende beroepspraktijk. Trainer/coach Suzan Lutke schreef erover in haar blog: 

In het gesprek werd direct duidelijk hoezeer iedereen betrokken is. In het gesprek werd mij ook direct duidelijk dat we soms bijna verschillende talen spreken. Want als een muziekschool het heeft over ‘meer muziek op school’ dan lijkt het vaak te gaan over de vertaling van formele muzieklessen (theorie en instrumentaal onderwijs) naar de klas. Als de school het heeft over ‘meer muziek in de klas’ is er vaak bij leerkrachten paniek en een grote vraag; “moet ik dan zingen?”. Als de onderzoeker het heeft over ‘meer muziek in de klas’ gaat het vaak over de effecten van muziek. Op het brein, op de sociale vaardigheden, op de leer strategieën. (lees verder)

Netwerk Kunst inclusief Speciaal Onderwijs met  Adriaan Luteijn als gast

Choreograaf Adriaan Luteijn illustreerde als gastspreker in het netwerk Kunst Inclusief hoe het werken met bijzondere doelgroepen vanzelfsprekend is geworden binnen de organisatie van Introdans. Inclusie is geen item meer, het hoort er gewoon bij.
Met behulp van een kleurenwaaier gaven de deelnemers aan hoe inclusief zij zichzelf en hun eigen organisatie eigenlijk vonden. Het bleek dat er nog een wereld te winnen valt. 


Linda Willems

Netwerk Kunst en Senioren met Linda Willems

Theatermaakster Linda Willems vertelde in het kort welke invloed de omgeving heeft op een dementerend brein. Ze deed oefeningen die de deelnemers inzicht gaven in de ervaring van een dementerende. Daarna zette ze als acteur een dementerende vrouw neer en vroeg vooraf de deelnemers te noteren wat ze zagen. Na afloop bleek dat er relatief weinig opmerkingen waren over wat er was gezien, maar veel meer wat er was geïnterpreteerd. 

 

Sjaak Langenberg & Rose de Beer

Sjaak Langenberg & Rosé de Beer - Creatieve interventies in de zorg

Dit kunstenaarsduo beschreef de inzet van hun creatieve blik en vindingrijkheid bij uiteenlopende vraagstukken in de zorg.  Bij het Radboudumc stellen ze het verschil in tijdsbeleving tussen patiënten en het verplegend personeel centraal. Voor ouderenzorgorganisaties ontwikkelden ze een onorthodoxe activiteit met een geisha in een glazenwassersgondel. Toehoorders kwamen op ideeën voor de inbreng van kunstenaars in andersoortige praktijksituaties. 

Frank & Michiel

Inspiratiesessie met kunstenaarsduo Frank & Michiel

Het kunstenaarsduo Frank & Michiel gaf een filosofische toelichting op de wereld om ons heen via hun eigen ontregelende werk. Zij houden zich bezig met de vraag of een brug tussen kunst en maatschappij mogelijk en nodig is.
Met een kritische blik en gevoel voor humor zoeken ze naar antwoorden. Ondertussen zetten ze alles op losse schroeven en houden ze kunstenaars en de samenleving een spiegel voor.

 


Denise Stanley

CLOCK netwerk onderzoek Urban met Denise Stanley 

Hoe kun je de artistiek inhoudelijke en economische waarde van selfmade kunstprofessionals vaststellen? Wat kun je doen om de informele en de formele wereld met elkaar te verbinden?  Dr. Denise Stanley lichtte de CLOCK methode toe en liet de 25 deelnemers hiermee werken. Er werd duidelijk dat je veel meer doet en kunt dan je denkt en dat dit een bepaalde waarde heeft. In Nederland werken Kunstbedrijf Arnhem, Cultuurmij Oost en LKCA aan de doorontwikkeling van CLOCK. 

Advies op onderwijs
De adviseurs van Cultuurmij Oost gaven advies over C-Zicht, Toolbox en Robinson

Quickscan Fondsen
In de foyer werd door deelnemers goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te speeddaten met een aantal fondsen: VSBfonds, Stichting Doen, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Jeugdcultuurfonds waren aanwezig. Er werden plannen besproken en ideeën uitgewisseld. We hopen dat dit leidt tot nog meer mooie plannen voor cultuur in Gelderland. 

Besloten netwerkbijeenkomst Cultureel Partnerschap Lab

In dit netwerk zijn scholen, culturele instellingen en kunstenaars met elkaar in gesprek. Zij bouwen i.h.k.v. Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) met elkaar aan creatieve partnerschappen in Gelderland. In deze netwerkbijeenkomst is er reflectie op de start van de vier partnerschappen, het proces en op de producten. Opgedane kennis vormt de input om samen verder te werken.  Moderator: Heleen Elbers


Besloten werksessie cultuuronderwijs KICK: van impuls naar verankering

In een sessie van anderhalf uur blikten 40 bestuurders, schoolleiders en ICC-ers uit de oude IJsselstreek (voor cultuuronderwijs verenigd in KICK) terug en vooruit. Met trots op het verleden en aandacht voor de toekomst, waarin innovatie op onderwijsinhoud en borging van cultuureducatie centraal komen te staan.

Theaterwerkplaats Kazou i.s.m. Adriaan Luteijn

Voorstelling Active but Odd van Theaterwerkplaats Kazou i.s.m. Adriaan Luteijn

Afsluitende theaterproductie door jongeren met autisme, die in tien scenes van active naar odd en weer teruggaat. Met zang, spel en dans, in een wereld waar alles anders is of wordt.