De Cultuureducatiescan is een praktisch instrument om de kwaliteit van beleid en uitvoering in cultuureducatie op school in beeld te brengen en zelf prioriteiten en vervolgstappen vast te stellen.


De scan bestaat uit een reeks vragenlijsten voor één of meer betrokkenen met verantwoordelijkheid in cultuureducatie zoals bestuur, directie, team of een individuele leerkracht. De vragenlijsten hebben onderling een samenhang en zijn gebaseerd op kwaliteitsindicatoren uit onder andere WMK-PO  (Werken met kwaliteit in het Primair Onderwijs) en kwaliteitsindicatoren van de onderwijsinspectie.

De Cultuureducatiescan is ontwikkeld door Cultuurmij Oost en Cultuur Educatief Collectief. In aanvulling op de ontwikkeling van de scan zijn door het CEC verschillende cultuurexperts getraind in het verzorgen van de bijhorende werksessie. Een werksessie onder leiding van een gecertificeerde trainer duurt ongeveer 2,5 uur en geeft inzicht in de ontwikkeling van cultuureducatie op de school en is de basis voor de prioriteitenlijst in aanpak voor kwaliteitsverbetering. Een uitgebreide rapportage is onder andere geschikt voor de verantwoording aan de onderwijsinspectie.


CULTUURMIJ OOST ZOEKT TWEE PILOT-SCHOLEN

We zoeken twee scholen die zich beginnend of vergevorderd bezighouden met cultuureducatie als vaste waarde in de school en werken met de kwaliteitskaarten van Cees Bos/van Gorcum (WMK-PO) voor de eisen van de onderwijsinspectie. Wil je de kwaliteit van beleid en uitvoering van cultuureducatie op je school in beeld brengen in een werksessie onder begeleiding van een trainer? Neem dan voor vrijdag 12 oktober contact op met Anneke Mengerink.

 

partners

  • Cultuur Educatief Collectief