Ouderen en Cultuur


Handreiking lokaal beleid Ouderen en Cultuur
De gestaag groeiende vergrijzing vraagt van elke gemeente extra aandacht voor de kwaliteit van leven van ouderen. Kunstbeoefening kan hierbij een belangrijke rol spelen, maar vraagt wel om gericht beleid. Hoe pak je zoiets aan? Om te helpen heeft het LKCA een praktische handreiking voor beleidsprofessionals ontwikkeld. Download de pdf 'Nooit te oud voor cultuur' hier.

Parels voor de Kunst is een tweejarig programma om actieve cultuurparticipatie van de groeiende groep 60 plussers in de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen te bevorderen. Dit is een samenwerking tussen Muzehof Centrum voor de Kunsten en de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen. De Muzehof is initiatiefnemer en projectleider. Alle informatie staat hier.

Kunstgoed is een programma van Cultuur- en erfgoedpact Rivierenland dat senioren in de tien gemeenten van Rivierenland in staat stelt van kunst en cultuur te genieten. Er zijn workshops, onder begeleiding van professionals, op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, literatuur, dans of fotografie. Maar ook het bezoeken van musea, concerten en voorstellingen zijn opgenomen in het programma. Alle informatie staat hier.

Lang Leve Kunst en Naoberschap in de Achterhoek bevordert structurele cultuurparticipatie van ouderen door culturele activiteiten in de directe omgeving van en mét ouderen te organiseren. Een vorm van kunstzinnig naoberschap. De Gruitpoort is initiatiefnemer. Alle informatie staat hier.