Cultuurprof laat zorgmedewerkers beter aansluiten bij de wereld van zorgvragers

 

De maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg wordt breed gedragen. Het aantal culturele co-creaties in de zorg stijgt. De afgelopen vier jaar vonden er in ons land al meer dan 2500 plaats. 

Culturele interventies kunnen een verrassend inspirerende bijdrage leveren aan een vernieuwend scholingsprogramma in de zorg. Cultuurmij Oost heeft de ambitie, toewijding én expertise om het aantal van deze culturele interventies in de langdurige zorg te laten groeien. 

Rob Boer werkt met Wiesel Consultancy als manager en trainer in de zorg. Hij legde contact met Cultuurmij Oost op zoek naar kunstenaars en expertise die kunnen bijdragen aan een vernieuwend leer- en werkklimaat van zorgverleners, want zoals hij zegt “kunst kan confronteren en de zorgmedewerker ráken en inspireren om zo een betere communicatie met de zorgvrager tot stand te brengen.”

Cultuurmij Oost, CultuurCollege en Rob Boer ontwikkelen nu samen een bijzonder scholingsprogramma. Kijk hiervoor op de website van CultuurCollege. De betrokken kunstenaars zijn Rosé de Beer & Sjaak Langenberg, Joop Oonk en Linda Willems.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem voor oriënterend gesprek contact op met Lily van Engen.

 

Haar blog 'De impact van culturele interventies' staat hier.


Sjaak Langenberg en Rosé de Beer

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer

 

‘Als kunstenaarsduo onderzoeken we de dagelijkse praktijk van woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven, ontwikkelen we visies en interventies die nieuwe handelingsperspectieven en speelruimte bieden aan alle betrokkenen. We maken in veel projecten onverwachte verbindingen tussen uiteenlopende doelgroepen. '

Meer informatie is te vinden op de website van Sjaak Langenberg & Rosé de Beer.


Joop Oonk

Joop Oonk

 

‘Ik geloof dat inclusief werken nieuwe creatieve en artistieke mogelijkheden brengt. Het vieren van de verscheidenheid en het kijken naar mogelijkheden staan centraal. Iedereen is anders en hoort erbij. Tijdens zeven jaar professionele dansopleiding ben ik nooit in aanraking gekomen met mensen met een beperking. Ik ervoer het als onrecht dat mensen met een beperking die talent hebben deze kans niet krijgen. Ik zag in Groot-Brittannië dat dans niet alleen gaat over pirouettes, benen hoog en 360 graden uitgedraaid zijn. Dit ging voor mij echt tot de kern, tot het wezen van de mens!'

Kijk voor informatie op de website van Joop Oonk


Linda Willems

Linda Willems

 

‘Wat drijft mij? Naarmate ik zelf ouder word, heeft de oudere kwetsbare mens en de mens met dementie mijn hart gestolen. Niet alleen omdat deze mensen hulpbehoevend worden en ze anderen nodig hebben om een veilig en prettig leven te leiden, maar vooral ook omdat ze een hele historie meedragen. Ik houd van het vertellen van verhalen, van mensen met een geschiedenis. Daarnaast is er een persoonlijke, ervaringsdeskundige drijfveer (mantelzorg) om met en voor kwetsbare mensen te werken.’

Kijk voor meer informatie over Linda Willems op de website van Brein Dementie en Omgeving