Samenhangende aanpak vanuit de dagelijkse praktijk

 

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. Het ambitieuze programma, dat in 2013 begon, wordt tot en met 2020 verdiept en verbreed. Cultuurmij Oost faciliteert en coördineert het programma en zorgt voor kennis bouwen en kennis delen. 

Visie en werkwijze Cultuurmij Oost

Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is van onderaf -klantgericht- opgebouwd. Cultuurmij Oost gelooft van meet af aan dat scholen zelf het beste kunnen bepalen wat zij met cultuuronderwijs willen. Hoe zij het een plek in het curriculum geven en welke langetermijnambities zij willen realiseren. Het is de kunst een programma te ontwikkelen dat precies past bij de specifieke wensen van de school. De adviseurs van Cultuurmij Oost zijn dan ook bondgenoten in dit proces. Kunst, erfgoed, nieuwe media en vakken als taal en natuur worden met elkaar verbonden. Het werken met culturele competenties is daarvoor een mooie ingang. De lokale centra voor de kunsten en de coördinatiepunten cultuureducatie hebben hierin vanzelfsprekend een rol.

Meer informatie vind je op de programmawebsite.

WERKWIJZE CMK 2019-2020

Informatie over deelname aan CMK in de periode 2019-2020 staat hier.


opdrachtgevers

  • Provincie Gelderland
  • FCP

 

Onderstaande 324 scholen namen deel aan de eerste periode CMK Gelderland. De steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen voerden een eigen CMK-programma.

 


Onderstaande 376 scholen nemen in 2017-2018 deel aan CMK Gelderland. De steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen voeren een eigen CMK-programma. Waar mogelijk werken we weer samen.