Cultuureducatie met kwaliteit


Ieder kind moet de kans krijgen om zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. En het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. Dat is de gedachte achter het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarmee zetten overheden, culturele partners en het onderwijs in op een stevige basis voor cultuureducatie. Cultuurmij Oost coördineert het Gelderse programma. 

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakte op 9 mei de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 bekend. Die richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende basisscholen.

Beter onderwijs op elk niveau
Nu al lopen er in Gelderland ruim vijfentwintig verbetertrajecten. Scholen onderzoeken bijvoorbeeld hoe een culturele aanbieder langdurig kan bijdragen aan hun ambities, er worden door aanbieders en scholen samen nieuwe producten ontwikkeld en in verschillende netwerken wordt de nieuw opgedane kennis gedeeld. 

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken zo samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau.

Meer informatie vind je op de programmawebsite en de MEETUP.

 

WERKWIJZE CMK 2019-2020

Informatie over deelname aan CMK in de periode 2019-2020 staat hier.

Praktisch

  • Deelname is voor twee jaar van 1 jan 2017 t/m 31 dec 2018. Na deze periode worden andere scholen in de gelegenheid gesteld om voor twee jaar deel te nemen.
  • Bij de uitvoering van CMK-projecten wordt gevraagd samen te werken met (lokale) culturele partners, waarbij de vraag vanuit het onderwijs leidend is.
  • De lokale samenwerking zal medio 2018 moeten worden vastgelegd in een lokaal/regionaal convenant cultuureducatie (scholen, culturele partners en gemeente) dat de continuïteit waarborgt.
  • Scholen in Ede, Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn hebben een lokale penvoerder. 

opdrachtgevers

  • Provincie Gelderland
  • FCP

 

Onderstaande 324 scholen namen deel aan de eerste periode CMK Gelderland. De steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen voerden een eigen CMK-programma.

 


Onderstaande 376 scholen nemen in 2017-2018 deel aan CMK Gelderland. De steden Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen voeren een eigen CMK-programma. Waar mogelijk werken we weer samen.