Brede basisscholen en cultuureducatie

 

Vijf Gelderse brede scholen werkten met hulp van de provincie hard aan pedagogische en inhoudelijke afstemming in cultuureducatie. Hun ervaringen bundelden ze in de publicatie ‘De kracht van schakels’. 


Cultuureducatie draagt bij aan het verwezenlijken van verschillende doelen. Of het nu gaat om het laten opbloeien van leerlingen op andere terreinen dan het puur cognitieve, om profilering van de school of om het bieden van aantrekkelijke dagarrangementen. 

Basisscholen besteden inmiddels allemaal aandacht aan cultuureducatie. En bij brede scholen is er idealiter een inhoudelijke verbinding tussen de cultuureducatie in de klas en wat kinderen buiten schooltijd kunnen meemaken in hun omgeving. In Gelderland zijn dat bijvoorbeeld krimp, leefbaarheid op het platteland, sociale cohesie in nieuwe wijken, en een culturele infrastructuur die door noodgedwongen bezuinigingen versobert. 

Deze uitgave uit 2013 helpt professionals werken aan beter cultuuronderwijs. Specifiek beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals in de kinderopvang, het primair onderwijs, cultuuraanbieders en organisaties voor welzijn. 

De uitgave 'De kracht van schakels' is verkrijgbaar bij Cultuurmij Oost of als pdf te downloaden (120 pagina's).


opdrachtgevers

  • Provincie Gelderland