Inspiratiedag Muziek en Beeldende Vorming in het Speciaal Onderwijs

 

Voor leerkrachten kan het lastig zijn om vanuit kunst en cultuur te werken met leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen of leerlingen uit onderwijs-zorggroepen. De bijzondere doelgroep EMB/OZG vraagt van leerkrachten om specifieke vaardigheden.
Sommige kinderen kunnen zelfstandig opdrachten uitvoeren, andere kinderen hebben overal hulp en begeleiding nodig. Daarom worden zij individueel begeleid. Leerdoelen stellen voor deze leerlingen zit soms in hele kleine dingen, waarin zelfstandigheid elke keer een belangrijk item is.  

Op donderdag 11 oktober 2018 deelden twee professionals hun ervaringen tijdens de "Cultuureducatiedag EMB/OZG leerlingen in het Speciaal Onderwijs". Hoe communiceer je met deze leerlingen vanuit muziek of beeldende vorming en hoe kom je tot beleven en leren? Jacqueline van Koolwijk van Vrije Klanken zegt het volgende over het traject muziekonderwijs dat zij ontwikkelde voor kinderen met een zeer laag IQ:

Juist voor deze kinderen is muziekonderwijs een uitdaging. Niet met de insteek ‘als ze het maar leuk hebben’; nee, ze zitten op school om iets te leren. Ik wil ze stimuleren in hun ontwikkeling, want iedereen is leerbaar. Ik heb veel ervaring met zeer ernstig verstandelijk gehandicapten en heb een methodiek ontwikkeld, waarbij ik klank als communicatiemiddel benader. Het is een speelse manier, zonder oordelen.

Naast een workshop muziek was er een workshop beeldende vorming van Trijnie Anema en twee presentaties: Marloes de Jong over Lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en een stimulerende tijdsbesteding (LACCS). Vincent Lamers vertelde over muziekbelevingslessen in SO.