Privacyverklaring Cultuurmij Oost

d.d. 15 mei 2018

Cultuurmij Oost respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens die u ons - mondeling, schriftelijk of digitaal - verstrekt. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het motto ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. 
De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen we u welke informatie we van u kunnen vragen, verzamelen en bewaren, waarom we dit doen en wat we ermee doen. Het beleid is van toepassing op al onze diensten via internet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gedragingen door websites van derden. Door onze website te bezoeken, stemt u in met onze privacyverklaring.


Wat kunnen we u vragen en waarom?

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief, vragen we om persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres. We gebruiken deze informatie uitsluitend om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. U ontvangt alleen een nieuwsbrief wanneer u zich ervoor hebt ingeschreven. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. Persoonsgegevens zullen enkel aan een rechtsopvolger  worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is vanwege een reorganisatie van Cultuurmij Oost.


Wat doen we met uw informatie?

We bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Uw informatie wordt nooit gecombineerd met andere gegevens van u, waarover Cultuurmij Oost eventueel beschikt. 


Wat vragen en bewaren we nog meer?

Het is mogelijk dat we e-mails of andere digitale berichten van u bewaren. Het kan voorkomen dat we u om persoonlijke gegevens vragen als u ons een vraag stelt, of een verzoek heeft. Ook deze informatie bewaren we op een beveiligde server. En ook deze informatie wordt verder nergens mee gecombineerd.


Wat verzamelen we?

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw browser worden gestuurd en die ons helpen het gebruik van onze website te analyseren. We krijgen hierdoor meer inzicht in wat onze bezoekers doen en zoeken op onze website. We benutten de verzamelde informatie uitsluitend om onze internetdiensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten. We bewaren deze gegevens op een beveiligde server. U kunt uw browser zo instellen dat hij cookies weigert en/of aangeeft wanneer er een wordt verzonden. Het is dan wel mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren.

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan met sociale mediabuttons. De verschillende sociale mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze sociale mediakanalen verzamelen informatie die ze met de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social mediakanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Van de volgende sociale mediakanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke sociale mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
YouTube
Medium


Wat doen we niet?

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan in deze privacy verklaring zijn omschreven. We delen uw informatie nooit met derden. 


Wat kunt u zelf met uw informatie doen?

U kunt al uw persoonlijke informatie die u aan Cultuurmij Oost heeft verstrekt inzien, veranderen of verwijderen. Onze contactmogelijkheden staan onderaan dit scherm. Verder kunt u - indien van toepassing - zelf:

• uw inschrijving op onze nieuwsbrief wijzigen of u uitschrijven (via de optie onderaan iedere nieuwsbrief)

• als genodigde reserveren voor kennisbijeenkomsten en netwerken. 


Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.


Tot slot

Het privacybeleid van Cultuurmij Oost hangt samen met het gebruik en de mogelijkheden van www.cultuurmijoost.nl. Aanpassingen en veranderingen op onze website kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring.

Contact:

Cultuurmij Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
026 3519029
info@cultuurmijoost.nl