CULTUURMIJ OOST BETREKT KUNSTENAARS EN CULTURELE INSTELLINGEN BIJ ACTUELE OPGAVEN IN HET ONDERWIJS, DE ZORG, BEDRIJVEN EN GEMEENTEN. 
 

MET ADVIES, KENNIS EN NETWERKEN VERGROOT CULTUURMIJ OOST DE IMPACT VAN DE CREATIEVE KRACHT VAN KUNST IN GELDERLAND. 

 

VERBINDING. INSPIRATIE. INNOVATIE.
MET CULTUUR KOM JE VERDER. Onafhankelijk expertisecentrum

Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in alle culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Door slim samenwerken -in co-creatie met de klant- sluiten we aan bij de actuele maatschappelijke vragen. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met vraag en opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. Cultuurmij Oost wordt als Gelderse basisinstelling gesubsidieerd door de provincie Gelderland.

VISIE
In de 21ste eeuw ontwikkelen we een nieuwe manier van leren, leven en werken. Creativiteit en sociale vaardigheden zijn onmisbare competenties. We zetten bewust en duurzaam in op het verbinden en versterken van andere maatschappelijke domeinen met kunst. We zien kennisdeling en het werken in de keten van klant, kennisdrager, aanbieder als de kracht van het huidige tijdsgewricht.

Een levendige woon- en werkomgeving met een florerend cultureel klimaat maakt de Gelderse samenleving mooier en sterker. Gericht op de uitdagingen van de toekomst.
Heel Gelderland verdient laagdrempelige en toekomstbestendige voorzieningen. Kunst raakt de hele levensloop van mensen, van kind tot oudere en van binnenschools tot vrije tijd. Kunst is inclusief: iedereen doet mee. Daarvoor zet Cultuurmij Oost zich in.

MISSIE                      
Kunstenaars en culturele instellingen betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis, scholing en netwerken vergroot Cultuurmij Oost zo de impact van de creatieve kracht van kunst in heel Gelderland.

Kunst raakt. Kunst verbeeldt, verrast en openbaart. Cultuur verbindt mensen.

Cultuur is ons collectief geheugen, onze zelfontplooiing, onze inspiratiebron voor expressie en onze leefomgeving.


In cultuur ontmoeten we de ander, onderscheiden we ons en scheppen we een toekomstbeeld.

Cultuur is de samenleving.


WERKWIJZE        
Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in de culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Slim samenwerken -in co-creatie met de klant is ons devies. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met de vraag en de opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. We geven advies aan en delen kennis met instellingen, zelfstandigen en gemeenten. Dat advies varieert van kleinschalig ad hoc tot veelomvattend meerjarig, altijd op maat. Bovenal springen we flexibel en ondernemend in op nieuwe ontwikkelingen.

Verbinding. Inspiratie. Innovatie. Met cultuur kom je verder.Cultural Governance


Cultuurmij Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

 

Raad van Toezicht


Drs. R.C. König  – voorzitter

M.E.B.G. van Baars

A. van Dijk

Drs. B.L.M.T. van Moerkerk

C.M. Tijhuis RA


Backside of Arts: Tjeerd Kootstra exposeert bij Cultuurmij Oost


Van 10 december 2017 tot en met 26 januari 2018
Opening en presentatie: dinsdag 12 december 16.30 uur.
Geopend tijdens kantooruren.

´Backside of Arts´ is voor Tjeerd Kootstra (1959) zijn afscheidsexpositie bij en voor Cultuurmij Oost waar hij lange tijd als adviseur werkzaam was. Daarbij was al jaren medesamensteller van de `Kale Muren´, de exposities bij Edu-Art en later Cultuurmij Oost.

´Backside of Arts´ is een serie van ruim zestig iphone foto´s die hij tussen medio 2014 en 2017 tijdens vele museumbezoeken maakte van Marti Arts terwijl zij een kunstwerk bekijkt. De serie is destijds ontstaan vanuit het kijken. Opeens was daar een visuele interactie tussen Marti, ruggelings gefotografeerd, en het werk waar zij voor stond. Die interactie heeft hij  in de loop van de serie steeds verder en nauwgezetter uitgewerkt. Waar het begon als toeval is het doorontwikkeld als precies onderzoek en beeldspel waarin overeenkomst dan wel contrast gekozen wordt of ontstaat en Marti in nauwgezette regie in afgewogen compositie met de kunst samengaat. De ene keer sfeervol dan weer vrolijk of ingetogen.

Deels zijn de foto´s eerder in een soort reisverslag op Facebook gepubliceerd. Nu is de serie voor het eerst in zijn geheel geprint te zien. Het is een serie die hij zowel van als met Marti maakte. Marti is bij de opening op 12 december aanwezig.