CULTUURMIJ OOST BETREKT KUNSTENAARS EN CULTURELE INSTELLINGEN BIJ ACTUELE OPGAVEN IN HET ONDERWIJS, DE ZORG, BEDRIJVEN EN GEMEENTEN. 
 

MET ADVIES, KENNIS EN NETWERKEN VERGROOT CULTUURMIJ OOST DE IMPACT VAN DE CREATIEVE KRACHT VAN KUNST IN GELDERLAND. 

 

VERBINDING. INSPIRATIE. INNOVATIE.
MET CULTUUR KOM JE VERDER. Onafhankelijk expertisecentrum

Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in alle culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Door slim samenwerken -in co-creatie met de klant- sluiten we aan bij de actuele maatschappelijke vragen. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met vraag en opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. Cultuurmij Oost wordt als Gelderse basisinstelling gesubsidieerd door de provincie Gelderland.

VISIE
In de 21ste eeuw ontwikkelen we een nieuwe manier van leren, leven en werken. Creativiteit en sociale vaardigheden zijn onmisbare competenties. We zetten bewust en duurzaam in op het verbinden en versterken van andere maatschappelijke domeinen met kunst. We zien kennisdeling en het werken in de keten van klant, kennisdrager, aanbieder als de kracht van het huidige tijdsgewricht.

Een levendige woon- en werkomgeving met een florerend cultureel klimaat maakt de Gelderse samenleving mooier en sterker. Gericht op de uitdagingen van de toekomst.
Heel Gelderland verdient laagdrempelige en toekomstbestendige voorzieningen. Kunst raakt de hele levensloop van mensen, van kind tot oudere en van binnenschools tot vrije tijd. Kunst is inclusief: iedereen doet mee. Daarvoor zet Cultuurmij Oost zich in.

MISSIE                      
Kunstenaars en culturele instellingen betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis, scholing en netwerken vergroot Cultuurmij Oost zo de impact van de creatieve kracht van kunst in heel Gelderland.

Kunst raakt. Kunst verbeeldt, verrast en openbaart. Cultuur verbindt mensen.

Cultuur is ons collectief geheugen, onze zelfontplooiing, onze inspiratiebron voor expressie en onze leefomgeving.


In cultuur ontmoeten we de ander, onderscheiden we ons en scheppen we een toekomstbeeld.

Cultuur is de samenleving.


WERKWIJZE        
Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in de culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Slim samenwerken -in co-creatie met de klant is ons devies. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met de vraag en de opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. We geven advies aan en delen kennis met instellingen, zelfstandigen en gemeenten. Dat advies varieert van kleinschalig ad hoc tot veelomvattend meerjarig, altijd op maat. Bovenal springen we flexibel en ondernemend in op nieuwe ontwikkelingen.

Verbinding. Inspiratie. Innovatie. Met cultuur kom je verder.Cultural Governance


Cultuurmij Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

 

Raad van Toezicht


Drs. R.C. König  – voorzitter

M.E.B.G. van Baars

A. van Dijk

Drs. B.L.M.T. van Moerkerk

C.M. Tijhuis RA


Marloes Meijburg exposeert bij Cultuurmij Oost

‘Het schilderproces als synoniem voor het landschap’

 

Marloes Meijburg (1986) schildert haar ‘heimwee’ naar verstilde plekken, ver weg van hedendaagse afleidingen en de snelheid van alledag. Vaak leidt dit tot landschappen waarin mensen ontbreken. Ze moet erin kunnen verdwalen, een vorm van escapisme. Als een toerist zoekt zij een landschap om zich aan vast te houden.

Het zien van een landschap vertraagt volgens Marloes de intrinsieke tijdsbeleving. Ze onderzoekt welke beeldelementen in de natuur deze vertraging oproepen en gebruikt deze.

De frictie die Marloes Meijburg zoekt in een beeld zit in de romantische benadering van het landschap. “Terwijl de omgeving zich ontvouwt als een decor op het doek word ik geconfronteerd met mijn onmogelijke verlangen naar eenwording met het landschap”.

Marloes onderzoekt de gelaagdheid die een landschap typeert en schildert zonder complete controle over haar materiaal. Zo vormt de materialiteit van de verf een nog onbekende omgeving. Ze werkt zelden vanuit een vooropgezet beeld of foto. Door de opeenvolging van verschillende lagen, vormen zich structuren en texturen. Hierdoor wordt het doek in bijna fysieke zin een landschap op zichzelf, in plaats van een afbeelding hiervan.

De verfhuid die ze inzet is vaak mat en toont de subtiliteit van zelfgemaakte verfsoorten zoals caseïne-verf en Punische was. “Het uiteindelijke beeld moet niet te scherp zijn. De diffuse voorstelling zorgt voor een poëtisch karakter”. aldus Marloes.

Marloes Meijburg is als beelden kunstenaar verbonden aan het KUNSTwerkt project bij Huize Joachim en Anna in Nijmegen.

periode: 1 mei - 6 juli 2017, tijdens kantooruren. 
opening: dinsdag 9 mei 16.30 uur.