CULTUURMIJ OOST BETREKT KUNSTENAARS EN CULTURELE INSTELLINGEN BIJ ACTUELE OPGAVEN IN HET ONDERWIJS, DE ZORG, BEDRIJVEN EN GEMEENTEN. 
 

MET ADVIES, KENNIS EN NETWERKEN VERGROOT CULTUURMIJ OOST DE IMPACT VAN DE CREATIEVE KRACHT VAN KUNST IN GELDERLAND. 

 

VERBINDING. INSPIRATIE. INNOVATIE.
MET CULTUUR KOM JE VERDER. Onafhankelijk expertisecentrum

Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in alle culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Door slim samenwerken -in co-creatie met de klant- sluiten we aan bij de actuele maatschappelijke vragen. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met vraag en opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. Cultuurmij Oost wordt als Gelderse basisinstelling gesubsidieerd door de provincie Gelderland.

VISIE
In de 21ste eeuw ontwikkelen we een nieuwe manier van leren, leven en werken. Creativiteit en sociale vaardigheden zijn onmisbare competenties. We zetten bewust en duurzaam in op het verbinden en versterken van andere maatschappelijke domeinen met kunst. We zien kennisdeling en het werken in de keten van klant, kennisdrager, aanbieder als de kracht van het huidige tijdsgewricht.

Een levendige woon- en werkomgeving met een florerend cultureel klimaat maakt de Gelderse samenleving mooier en sterker. Gericht op de uitdagingen van de toekomst.
Heel Gelderland verdient laagdrempelige en toekomstbestendige voorzieningen. Kunst raakt de hele levensloop van mensen, van kind tot oudere en van binnenschools tot vrije tijd. Kunst is inclusief: iedereen doet mee. Daarvoor zet Cultuurmij Oost zich in.

MISSIE                      
Kunstenaars en culturele instellingen betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis, scholing en netwerken vergroot Cultuurmij Oost zo de impact van de creatieve kracht van kunst in heel Gelderland.

Kunst raakt. Kunst verbeeldt, verrast en openbaart. Cultuur verbindt mensen.

Cultuur is ons collectief geheugen, onze zelfontplooiing, onze inspiratiebron voor expressie en onze leefomgeving.


In cultuur ontmoeten we de ander, onderscheiden we ons en scheppen we een toekomstbeeld.

Cultuur is de samenleving.


WERKWIJZE        
Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in de culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Slim samenwerken -in co-creatie met de klant is ons devies. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met de vraag en de opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. We geven advies aan en delen kennis met instellingen, zelfstandigen en gemeenten. Dat advies varieert van kleinschalig ad hoc tot veelomvattend meerjarig, altijd op maat. Bovenal springen we flexibel en ondernemend in op nieuwe ontwikkelingen.

Verbinding. Inspiratie. Innovatie. Met cultuur kom je verder.Cultural Governance


Cultuurmij Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

 

Raad van Toezicht


Drs. R.C. König  – voorzitter

M.E.B.G. van Baars

A. van Dijk

Drs. B.L.M.T. van Moerkerk

C.M. Tijhuis RA


Ellen van Eldik exposeert bij Cultuurmij Oost

Bloemen en Parels


Ellen van Eldik exposeert schilderijen, tekeningen, foto's en muurschilderingen bij Cultuurmij Oost.

 

Ellen van Eldik, beeldend kunstenaar uit Nijmegen won in 1985, al vroeg in haar carrière, de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst. Haar werk is opgenomen in zowel museale collecties als ook bedrijfs- en privéverzamelingen.
De natuur, planten en bloemen zijn voor haar doorlopend inspiratiebron en onderwerp. Een aantal jaren geleden openbaarde zich een nieuw thema in haar oeuvre toen ze een vliegengordijn van kralen in haar zomerhuisje bekeek.

Van Eldik: ‘Dat gordijn was het begin, ik keek van binnen naar buiten door dat gordijn. Het resultaat was wat abstracts. Vanuit die snoeren en kettingen ben ik verdergegaan met parelschilderijen. Dat komt ook door Coco Chanel, die ik bewonder. Je kunt in enkele schilderijen ook wel andere dingen zien als je dat wilt, maar die parels zijn steeds de aanleiding.’

Van Eldik kent in haar werk steeds de strijd, het zoeken naar een balans, tussen schoonheid en inhoud. Spanning tussen harmonie en krachten die daar tegenin werkten, bepalen ‘haar grootste worsteling als kunstenaar’.
 

periode: 15 juli - 2 november 2017, tijdens kantooruren.