CULTUURMIJ OOST BETREKT KUNSTENAARS EN CULTURELE INSTELLINGEN BIJ ACTUELE OPGAVEN IN HET ONDERWIJS, DE ZORG, BEDRIJVEN EN GEMEENTEN. 
 

MET ADVIES, KENNIS EN NETWERKEN VERGROOT CULTUURMIJ OOST DE IMPACT VAN DE CREATIEVE KRACHT VAN KUNST IN GELDERLAND. 

 

VERBINDING. INSPIRATIE. INNOVATIE.
MET CULTUUR KOM JE VERDER. Onafhankelijk expertisecentrum

Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in alle culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Door slim samenwerken -in co-creatie met de klant- sluiten we aan bij de actuele maatschappelijke vragen. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met vraag en opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. Cultuurmij Oost wordt als Gelderse basisinstelling gesubsidieerd door de provincie Gelderland.

VISIE
In de 21ste eeuw ontwikkelen we een nieuwe manier van leren, leven en werken. Creativiteit en sociale vaardigheden zijn onmisbare competenties. We zetten bewust en duurzaam in op het verbinden en versterken van andere maatschappelijke domeinen met kunst. We zien kennisdeling en het werken in de keten van klant, kennisdrager, aanbieder als de kracht van het huidige tijdsgewricht.

Kunst raakt. Kunst verbeeldt, verrast en openbaart. Cultuur verbindt mensen.

Cultuur is ons collectief geheugen, onze zelfontplooiing, onze inspiratiebron voor expressie en onze leefomgeving.


Een levendige woon- en werkomgeving met een florerend cultureel klimaat maakt de Gelderse samenleving mooier en sterker. Gericht op de uitdagingen van de toekomst.
Heel Gelderland verdient laagdrempelige en toekomstbestendige voorzieningen. Kunst raakt de hele levensloop van mensen, van kind tot oudere en van binnenschools tot vrije tijd. Kunst is inclusief: iedereen doet mee. Daarvoor zet Cultuurmij Oost zich in.

MISSIE                      
Kunstenaars en culturele instellingen betrekken bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten. Met advies, kennis, scholing en netwerken vergroot Cultuurmij Oost zo de impact van de creatieve kracht van kunst in heel Gelderland.


In cultuur ontmoeten we de ander, onderscheiden we ons en scheppen we een toekomstbeeld.

Cultuur is de samenleving.


WERKWIJZE        
Cultuurmij Oost beschikt over een waardevol netwerk in de culturele haarvaten van de Gelderse regio’s. Slim samenwerken -in co-creatie met de klant is ons devies. We zijn een onafhankelijk expertisecentrum, bewegen mee met de vraag en de opdrachtgever, initiëren en organiseren ontwikkeling en stimuleren dynamiek. We geven advies aan en delen kennis met instellingen, zelfstandigen en gemeenten. Dat advies varieert van kleinschalig ad hoc tot veelomvattend meerjarig, altijd op maat. Bovenal springen we flexibel en ondernemend in op nieuwe ontwikkelingen.

Verbinding. Inspiratie. Innovatie. Met cultuur kom je verder.Cultural Governance


Cultuurmij Oost hanteert de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. 

 

Raad van Toezicht


Drs. R.C. König  – voorzitter

M.E.B.G. van Baars

A. van Dijk

Drs. B.L.M.T. van Moerkerk

C.M. Tijhuis RA


Irene Companjen exposeert stempels op doek


periode: 23 jan - 31 mrt 2017, tijdens kantooruren. 
opening: dinsdag 14 feb 16.30 uur.


Irene Companjen volgde in de jaren 70 haar opleiding tot vrij beeldend kunstenaar aan de Akademie voor Beeldende Kunst in Arnhem (het huidige ArtEZ). Na vier jaar kunstenaarschap maakte zij de overstap naar cultuureducatie bij EDU-ART, voorloper van het huidige Cultuurmij Oost.

Als beeldend kunstenaar maakte ze in die jaren op bescheiden schaal werk en nam deel aan groepstentoonstellingen. Daarnaast is ze sinds jaren actief bij Circa…dit, als gespreksleider-interviewer in de kunstenaarsgesprekken.

Irene maakte jarenlang tentoonstellingen voor het onderwijs en voor EDU-ART. In 2013 koos zij ervoor om haar kunstenaarschap weer volle aandacht te geven. Het sterke resultaat daarvan is voor het eerst op deze schaal te zien bij Cultuurmij Oost.

Stempelwerken op doek. Autonome werken ontstaan en doorontwikkeld vanuit de wens stofdessins te maken die `ik wel wil maar er nog niet zijn`.

Het zijn grote doeken met een krachtige beeldtaal, esthetiek en ritmiek. Het is een eigenzinnige hedendaagse beeldtaal die refereert aan Art Deco en de stofdessins uit de late jaren vijftig. Ze hebben door materiaalgebruik, de arbeidsintensieve stempeltechniek in de uitvoering en een digitaal ontwerpproces een even ambachtelijk als persoonlijk karakter.

Naast de grote werken geeft de expositie ook zicht op het creatieve ontwerp- en maakproces.