Reineke de Vries

Scholen en culturele instellingen met ambities op het gebied van cultuur kunnen mij bellen. Ik help hen die ambities waar te maken. Voor scholen houd ik me bijvoorbeeld bezig met competentiegericht cultuur-onderwijs en de combinatie cultuur(educatie) & financiën. Ook help ik hen met het competentie-programma C-zicht.

Cultuuraanbieders die op zoek zijn naar financierings-mogelijkheden wijs ik de weg in de wereld van fondsen- en subsidieregelingen. Met als resultaat: meer en betere cultuuruitingen op scholen en daarbuiten. 

Kunst geeft je schooltijd kleur. Cultuur laat je ontdekken wie je bent, zet je in de schoenen van een ander en geeft plezier.