Paulien Dankers

Cultuurmij Oost brengt initiatieven samen en kan - met kunst bij uitstek - de vraagstukken zoals die er nu liggen, verder brengen. Het is ontzettend goed dat de provincie Gelderland niet alleen aandacht heeft voor de afzonderlijke domeinen, maar juist voor de verbinding ertussen. Ik geloof dat de beste en meest duurzame oplossingen gevonden worden waar verschillende mensen, expertises en disciplines bij elkaar komen. Cultuurmij Oost vervult deze sleutelrol vanuit kunst en cultuur en die rol wil ik versterken.

Ik kijk uit naar de ontmoetingen en de nieuwe mogelijkheden en verbindingen die we met elkaar tot stand gaan brengen.