Marieke van de Geyn

Kunst toegankelijk en bereikbaar maken voor iedereen, dat vind ik belangrijk. Ik zet me daarom in om kunst en cultuur een vanzelfsprekende plek te geven in de Gelderse samenleving. Welke plek is daarvoor beter geschikt dan de basisschool?
Met culturele instellingen, kunstenaars, basisscholen en gemeenten maak ik langetermijnafspraken over cultuureducatie in het onderwijs, die we vastleggen in een ‘convenant cultuureducatie’.
Hoe fantastisch zou het zijn als kinderen niet alleen goed leren rekenen, lezen en schrijven, maar ook om kritisch en innovatief te denken en flexibel met hedendaagse en toekomstige problemen om te gaan? 

In een samenleving als de onze, waar ratio en economische groei belangrijk wordt gevonden, is kunst&cultuur essentieel, daarom verdient het een plek in het hart van het onderwijs.