Mandy Schuitemaker

Kunst en cultuur maken dat je even uit je hoofd stapt, gereset wordt. Je blik is weer fris. Je ziet de wereld en jouw eigen plek daarin weer helder en een beetje anders.

Voor kinderen die nu op school zitten geldt bovendien dat zij terecht komen in een beroep dat nu nog niet bestaat. Creativiteit, ondernemerschap en innovatieve denkkracht zijn dan hard nodig. Cultuureducatie helpt ze precies dat te ontwikkelen.

Ik denk samen met schoolbesturen, directies en schoolteams na over hoe ze cultuureducatie het beste kunnen vormgeven. Ik begeleid ze in het vormen van een visie en vervolgens het concreet maken van die visie, op alle niveaus.