Lily van Engen

Ik adviseer gemeenten over hoe ze hun cultuurbeleid kunnen laten aansluiten bij ontwikkelingen in de lokale samenleving. Steeds vaker wordt cultuurbeleid verbonden met zorg en welzijn, bijvoorbeeld voor ouderen, vluchtelingen en andere speciale doelgroepen.

Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers ga ik op zoek naar verbindingen met de culturele sector, organiseer ik inspirerende bijeenkomsten en zoek ik naar nieuwe wegen om actuele uitdagingen aan te gaan.

Dat leidt concreet tot regionale culturele netwerken, cultuureducatie, cultureel ondernemerschap en meer cultureel toerisme.

Cultuur zit in het DNA van een gemeente en bepaalt de aantrekkingskracht van dorp en stad.