Lily van Engen

Creatief denkers zijn het kapitaal van de toekomst. Met hun verbeeldingskracht kijken deze cultuurprofessionals met een frisse blik naar maatschappellijke en bedrijfsmatige obstakels en jagen zo nieuw denken en nieuwe manieren van werken aan. Samen met bestuurders, beleidsmakers en ondernemers zoek ik naar verbinding met de culturele sector om actuele uitdagingen aan te gaan. 

Zo koppelen wij kunstenaars aan opgaven in zorg en welzijn waar zij concreet aan het werk gaan met bijvoorbeeld ouderen, vluchtelingen, jongeren met een zorgvraag of dementerenden.

De impact van kunst en cultuur in het brede maatschappelijke veld zichtbaar maken door slim denken en doen.