Josien Paulides

Als Adviseur Overheid mag ik gemeenten helpen om hun cultuurbeleid vorm te geven, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van subsidieregelingen of het ontwikkelen en schrijven van een cultuurnota. Ik adviseer over beleid dat werkt in de praktijk, dat wordt vastgelegd in bijvoorbeeld convenanten en verbindingen zoekt met andere beleidsdomeinen. 

Cultuur maakt een gemeente aantrekkelijker. Hoe maak je cultuurbeleid dat past bij deze tijd en de behoeften van je inwoners? Kunnen er verbindingen worden gemaakt met thema’s als leefbaarheid, krimp, gezondheid en sociale integratie?

Ik geloof in de kracht van cultuur en de faciliterende rol van de overheid daarin. Door zelf cultuur te maken, geven mensen praktisch vorm en betekenis aan een veranderende omgeving.