Heleen Elbers

Gemeenten die advies of ondersteuning nodig hebben bij het inrichten van hun infrastructuur voor cultuur, kunnen mij bellen. Ik help hen bijvoorbeeld bij het vernieuwen van hun subsidieregelingen voor cultuureducatie.

Daarnaast run ik projecten waarin scholen en bedrijven samen-werken. De denkkracht van jongeren zetten we dan in om een vraagstuk van een bedrijf op te lossen. Dit doen we met behulp van de kunsten. 

Beleid dat werkt in de praktijk, praktische subsidieregelingen, convenanten tussen gemeenten en culturele instellingen. Dat is wat mijn werk voor gemeenten oplevert. 

De projecten met jongeren geven mij energie omdat ik alle kinderen en jongeren een schoolloopbaan gun waarin ze de kans krijgen om kennis te maken met kunst en cultuur. Het leert hun om op een andere manier te kijken.