Francien Simons

Cultuureducatie is de basis. Een kind dat ontdekt dat muziek, woorden en verf de wereld kleur geven, onthoudt dat voor de rest van zijn leven. Het zaadje dat daar is geplant kan op elke leeftijd uitgroeien tot iets groters. Kunst en cultuur verrijken de kijk op het leven. Dat gun ik iedereen, en daarom zet ik me er zo graag voor in.

Cultuureducatie is ook mijn basis. Van uitvoerende in de binnenschoolse cultuureducatie heb ik me verder ontwikkeld in het brede spectrum van amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie. Als programmacoördinator van CMK Gelderland komen deze twee stromen weer bij elkaar.

Met veel enthousiasme stap ik in de rijdende trein van CMK om weer verwonderd te worden door wat kunst met kinderen doet.