Elmar Noteboom

Als provinciale matchmaker stimuleer ik de talentontwikkeling van urban kunstenaars. Ik leg verbinding tussen de formele en de non-formele kunstwereld om nieuwe samenwerking te stimuleren. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat ik een jonge getalenteerde street artist aan een culturele instelling koppel, voor het geven van een workshop over streetart. 

Ik ga de samenwerking tussen allerlei partijen die zich in Gelderland bezighouden met kunst, urban arts, jongeren en talentontwikkeling stimuleren en ondersteunen.