Connie Verberne

Ik ben directeur, maar ben geen manager om het managen. Mijn drijfveer is de inhoud van het werk. Zoals een stad zonder podia en musea minder waard is voor inwoners, zo is het leven een stuk minder de moeite waard zonder kunst en cultuur.

In het kunstenveld en breed maatschappelijk is er veel aan de hand. Mijn taak is zorgen dat we daar als kenniscentrum op inspelen. Kunst en cultuureducatie zijn een antwoord op de uitdagingen van onze samenleving. Met onze mensen leggen we de focus op een goed programma waarmee de verbinding gemaakt wordt tussen kunst en samenleving. 

Alles wat wij zien en aanraken heeft z'n vorm en uitstraling dankzij de inbreng van de kunsten. Van je servies tot je huis en auto. De creativiteit van kunstenaars maakt de wereld leefbaar en mooi.